Báječná Lednice

Úrady
Radnice, zastupitelstvá, vlády, ministerstva, organizácii, inštitúcie, ústavy

Pomôc ! - dôležité telefónne čislá v Českej republike:
Hasiči ... 150
Lekári (prvá pomoc) ... 155
Polícia ... 158
Autá (žltí anjeli pre motoristov) ... 1230
Dotazy na telefónne čislá v Českej republike ... 1180
Dotazy na telefónne čislá v zahraničí ... 1181
Odkazy na WWW stránky úradov a ďalších inštitúcií v Lednici, na okolie, kraji, Českej republike, Európe a vo svete.

Obecný úrad Lednice

Obecný úrad Hlohovec

Obecný úrad Sedlec u Mikulova

Mestský úrad Valtice

Mestský úrad Mikulov

Mestský úrad Breclav

Chránená krajinná oblasť a Biosférická rezervácia Pálava - správa oblasti.

Magistrát mesta Brna

Juhomoravský kraj

Parlament Českej republiky - Poslanecká snemovňa

Parlament Českej republiky - Senát

Vláda Českej republiky

Prezident Českej republiky

Portál verejnej správy Českej republiky - novinky, informácie, dotazy a odpovede, formuláre na vyplnenie na Internete a na odosílanie, úplný adresár úradov (obce a úrady, kontakty, úradné hodiny, štatistické údaje...), návody k riešeniu konkrétnych životných situácií (návody k riešeniu množstvo úradných agend, aké doklady sú potrebné k vyriadenia tej ktorej agendy, kde, s kým, kedy a čo sa má a môže riešiť, podľa ktorých právnych predpisov a formulárov sa postupuje), aktuálne znenie zákonov, elektronické podanie, Česká republika (prezident, parlament, vláda, ministerstva), kraje, Európska únie.

Štátna správa Českej republiky - úrady, regióny, mestá a obce, firmy, firmy, dodávajúce štátnej správe, zoznamy, kontakty, WWW adresy, štatistiky, právo, práca, obchod, financie, vnútro, obrana, zahraničie, doprava, školstvo, kultúra, príroda, zemedelství, rozvoj, zdravie, informatika.

České centrá - České centrá sú príspevkovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí ČR, ich poslaním je rozvíjať dialóg zo zahraničnou verejnosťou a spoluvytvárať image ČR ako modernej a dynamickej zeme, štyry hlavné obory (obchod, kultúra, vzdelanie, turistika), novinky, tiskové súhrny, ústredie, centrá v zahraničí (21 centier v 17 štátoch sveta, zoznam, odkazy, kontakty, WWW stránky), projekty, program, newsroom, fotogaléria, naši partneri, zaujímavé odkazy, diskuzia, napíšte nám, tipy z programu.

Czechidea - Czech*Idea je projekt Českých centier zameraný na otvorenie odbornej a verejnej debaty na téma strategického smerovania českej zahraničnej prezentácie, projekt, CzechImage, CzechDesign, tisk, odporúčané odkazy, kontakt.

Czech - Czechcentrum, www.czech.cz, server Ministerstva zahraničí, Česká republika, cestovanie, business, informácii, voľný čas, štúdium, práca, ubytovanie, atrakcie, regióny a mestá, počasie, tipy, mapy, vyslanectvá, anglicky.

Ministerstvo spravodlivosti ČR - Obchodný register (zoznam firiem Českej republiky, vyhledávanie podľa firiem a podľa osôb, vyhľadávanie spoločníkov - právnických osôb, formuláre pre podania), evidencia úpadcov (interaktívne prehliadanie, dávkový výstup v XML), evidencia znalcov, tlmočníkov a ústavov, vyhľadávanie v zozname znalcov a tlmočníkov, vyhľadávanie v zozname ústavov, prehliad štátnych zástupcov, prehliad súdcov, prehliad nepotrebného majetku, register trestov, Justičná škola, Justičná akadémie...

Register živnostenského podnikania - zoznam živnostníkov, hľadanie, štatistiky, BusinessInfo pre podnikatelov, Ako založiť živnosť.

Ministerstvo vnútra ČR - zákony, ukradnuté vozidlá, pátranie, zoznamy StB...

Zákony - Zbierka zákonov Českej republiky, Zbierka medzinárodných zmlúv Českej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky - MZV, zahraničné vzťahy, cestujeme do zahraničí, štáty sveta, diplomatické misie, Ústav medzinárodných vzťahov, České centrá, Zástupitelske úrady, viz tiež WWW stránky www.euroskop.cz, www.export.cz, www.czech.cz.

Ministerstvo zdravotníctva ČR - MZČR.

Krízový management Českej republiky

Polícia Českej republiky

Hasiči Českej republiky

Česká správa sociálneho zabezpečenia

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Národná knihovňa Českej republiky - hezké WWW stránky, nositeľ ceny UNESCO - Jikji (Pameť sveta).

Úrad priemyselného vlastníctva - ÚPV, patenty, priemyselné vzory, užitkové vzory, ochranné známky, ochrana pôvodu, zákony, databáze, EU.

Colná správa ČR - novinky, aktuálné informácie, dovozné kvóty, colné úľavy, menové kurzy, predpisy, riaditeľstvo, zoznamy colníc, sazobník, datové súbory pre colné deklaranty, česky.

Hraničné priechody Českej republiky - Ministerstvo vnútra, hraničné priechody, malý pohraničný styk, turistické chodníky, česky.

Mestá a obce - portál verejnej správy, verejné informačné služby mest a obcí, kraje, okresy, mestá, obce, zoznamy, údaje, dokumenty.

Europská únia - hlavné WWW stránky.

Europský parlament - parlament, poslanci, činnosti, správy, EU a jej inštitúcie, spravodlivosť a občanstvo, vonkajšie vzťahy, zemedelství a rybolov, rozpočet, kultúra a výchova, hospodárske a menové záležitosti, zamestnanosť a sociálne veci, vnútorný trh a priemysel, regióny a doprava, zdravie a životné prostredie.

Rada Európy - ľudské práva, právne zálažitosti, sociálna koexistencia, vzdelanie, kultúra, dedičstvo, mladé letá, spor, projekty, spolupráce.

Euroskop - oficiálny zdroj informácií o členstve Českej republiky v Európske únii, pevádzkuje úrad vlády ČR, Odbor pre informovanie o európskych záležitostiach, Česká republika a Európska únia, správy, informácie, EU, budúcnosť Európy, ČR v EU, ja v EU, dokumenty k staženiu, odkazy, Eurocentra (informačné centrá o EU), Eurofon (bezplatná informačná telefónna linka 800200200), Eurokurýr (eurosprávy z českej správy), eurodebata (granty a projekty), Ústavná zmluva ke staženiu, EU a študenty, prieskumy, analýzy, inštitúcie EU, európsky rok 2005.

OSN - Organizácia Spojených národov.

UNESCO - vzdelávacia, vedecká a kultúrna organizácia Spojených národov.

Svetové dedičstvo - projekt UNESCO, medzinárodna dohoda a zoznam pamiatok.

Pre ďalšie zaujímavé odkazy na Lednici, región a Českú republiku kliknite, prosím, na: trasy, turistika (návštevy, výlety, pobyty), piesničky, okolie, Česká republika a odkazy.
Fotografie Lednice a okolia najdite tuná, mápy Lednice, okolia, Českej republiky a Európy najdite tuná.
domov - hore
© Petr Hejl