Lednice na Moravě, 608374535, phejl@lednice.org, Evropská unie, EU
Lednice na Moravě, Lednicko-valtický areál, Pálava, zámek, lázně, ubytování, penziony, hotely, vinné sklepy, restaurace, město, obec, památky, region, cestování, turistika, zájezdy, pobyty, výlety, návštěvy, procházky

Lednice na Moravě
Evropská unie

 
Evropská unie - Evropská unie (EU) je svazek demokratických evropských zemí, které se zavázaly ke společnému úsilí o mír a prosperitu. Není státem, který by měl nahradit stávající státy, ani pouhou organizací pro mezinárodní spolupráci. Evropská unie je ve skutečnosti jedinečná. Její členské státy vytvořily společné orgány, na které přenesly část své suverenity, takže rozhodnutí o určitých záležitostech společného zájmu lze přijímat demokraticky na evropské úrovni. Česká republika je členem EU od 1.5.2004. V současné době má EU 25 členů: Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Nizozemí. EU vede rozhovory o přidružení se čtymi zeměmi: Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko a Turecko.  
 
 
Evropský parlament - nejvyšší evropský zákonodárný sbor, poslanci, Vaši poslanci, činnosti, zprávy, EU a její instituce, spravedlnost a občanství, vnější vztahy, zemědělství a rybolov, rozpočet, kultura a výchova, hospodářské a měnové záležitosti, zaměstnanost a sociální věci, trhy a průmysl, regiony a doprava, zdraví a životní prostředí.  
 
 
Rada Evropy - lidská práva, právní záležitosti, sociální koexistence, vzdělání, kultura, dědictví, mládí, sport, projekty, spolupráce.  
 
 
Evropská ústava.

EUbusiness - zprávy z evropského businessu online.

Community Research and Development Information Service (CORDIS) - přístup k informacím, které se týkají výzkumu, vývoje a inovací v EU.

Evropský patentový úřad - ochrana duševního vlastnictví v EU a ve světe, patenty, Evropský patent, PCT patent, průmyslové vzory, užitné vzory, zákony, předpisy, databáze...

The Office of Harmonization for the Internal Market (OHIM) - ochrana duševního vlastnictví v EU, ochranné známky, chráněná označení původu, cháněná zeměpisná označení, zaručené tradiční speciality.

Euroskop - oficiální zdroj informací o členství České republiky v Evropské unii, provozuje Úřad vlády ČR, Odbor pro informování o evropských záležitostech, Česká republika a Evropská unie, zprávy, informace, EU, budoucnost Evropy, Česká republika v Evropské unii, já v EU, dokumenty je stažení, odkazy, Eurocentra (informační centra o EU), Eurofon (bezplatná informační telefonní linka 800200200), Eurokurýr (eurozprávy z české správy), Eurodebata (granty a projekty), návrh Evropské ústavy, EU a studenti, průzkumy, analýzy, instituce EU, evropský rok 2005.

© Petr Hejl