Lednice na Moravě, 608374535, phejl@lednice.org, Organizace spojených národů, OSN, UNESCO, Světové dědictví
Lednice na Moravě, Lednicko-valtický areál, Pálava, zámek, lázně, ubytování, penziony, hotely, vinné sklepy, restaurace, město, obec, památky, region, cestování, turistika, zájezdy, pobyty, výlety, návštěvy, procházky

Lednice na Moravě
Organizace spojených národů (OSN), UNESCO, Světové dědictví

 
Spojené národy Organizace spojených národů (Spojené národy, OSN) - založeno 24. října 1945, celosvětová organizace, která sdružuje přibližně 191 zemí.
Posláním je:
- chránit lidstvo před pohromami válek
- dodržovat lidská práva (důstojnost a hodnota lidské osoby, rovná práva mužů a žen, národů velkých i malých)
- hájit spravedlnost a respekt před závazky, které vyplývají z mezinárodních smluv
UNESCO UNESCO - vzdělávací, vědecká a kulturní organizace spojených národů, bylo založena 16. listopadu 1945, posláním je vytvářet mír v myslích lidí, hlavní oblasti aktivit jsou vzdělávání, společenské a přírodní vědy, kultura a komunikace, specielní důraz je kladen na budování učeben v devastovaných zemích a publikování vědeckých objevů.
Světové dědictví Světové dědictví - Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, projekt a organizace OSN, mezinárodní dohoda, nazvaná "Konvence o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví", přijatá v roce 1972, Výbor světového dědictví v Paříži, Seznam světového dědictví, Fond světového dědictví.
Posláním světového dědictví je:
- chránit slavná přírodní a architektonická místa na Zemi (místa dědictví)
- řídit a uchovávat seznam a dokumentaci, týkající se míst dědictví
- vytvořit manažerské plány a zpravodajské systémy států ohledně míst dědictví
- pomáhat členským státům zachovávat místa dědictví poskytováním technické pomoci a profesionálního vzdělávání
- poskytovat pomoc v nouzi pro místa dědictví v bezprostředním ohrožení
- podporovat vytváření veřejných aktivit pro zachování míst dědictví
- propagovat účast místních obyvatelů v zachování míst dědictví
- organizovat mezinárodní spolupráci pro ochranu míst dědictví
 
© Petr Hejl