Lednice na Moravě, 608374535, phejl@lednice.org, úřady, pomoc, hasiči, lékaři, první pomoc, nemocnice, policie, žlutí andělé, telefony, mobily, radnice, zastupitelstva, vlády, ministerstva, organizace, instituce, ústavy
Lednice na Moravě, Lednicko-valtický areál, Pálava, zámek, lázně, ubytování, penziony, hotely, vinné sklepy, restaurace, město, obec, památky, region, cestování, turistika, zájezdy, pobyty, výlety, návštěvy, procházky

Lednice na Moravě
Úřady
Radnice, zastupitelstva, vlády, ministerstva, organizace, instituce, ústavy

Důležitá telefonní čísla v České republice

 
Hasiči ... 150
Lékaři (první pomoc) ... 155
Policie ... 158
Auta (žlutí andělé pro motoristy) ... 1230
Dotazy na telefonní čísla v České republice ... 1180
Dotazy na telefonní čísla v zahraničí ... 1181
 

Odkazy na WWW stránky úřadů a dalších institucí
v Lednici, okolí, kraji, České republice, Evropě a ve světě

 
Obecní úřad Lednice

Obecní úřad Hlohovec

Obecní úřad Sedlec u Mikulova

Městský úřad Valtice

Městský úřad Mikulov

Městský úřad Břeclav

Chráněná krajinná oblast a Biosférická rezervace Pálava - správa oblasti.

Magistrát města Brna

Jihomoravský kraj

Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna

Parlament České republiky - Senát

Vláda České republiky

Prezident České republiky

Portál veřejné správy České republiky - novinky, informace, dotazy a odpovědi, formuláře k vyplnění na Internetu a k odeslání online, úplný adresář úřadů (obce a úřady, kontakty, úřední hodiny, statistické údaje...), návody k řešení konkrétních životních situací (návody k řešení množství úředních agend, jaké doklady jsou potřeba k vyřízení té které agendy, kde, s kým, kdy a co se má a může řešit, podle kterých právních předpisů a formulářů se postupuje), aktuální znění zákonů, elektronické podání, Česká republika (prezident, parlament, vláda, ministerstva), kraje, Evropská unie.

Státní správa České republiky - úřady, regiony, města a obce, firmy, firmy, dodávající státní správě, seznamy, kontakty, WWW adresy, statistiky, právo, práce, obchod, finance, vnitro, obrana, zahraničí, doprava, školství, kultura, příroda, zemědělství, rozvoj, zdraví, informatika.

Česká centra - Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR, jejich posláním je rozvíjet dialog se zahraniční veřejností a spoluvytvářet image ČR jako moderní a dynamické země, čtyři hlavní obory (obchod, kultura, vzdělání, turistika), novinky, tiskové souhrny, ústředí, centra v zahraničí (21 center v 17 zemích světa, seznam, odkazy, kontakty, WWW stránky), projekty, program, newsroom, fotogalerie, naši partneři, zajímavé odkazy, diskuze, napište nám, tipy z programu.

Czech - Czechcentrum, www.czech.cz, server Ministerstva zahraničí, Česká republika, cestování, business, informace, volný čas, studium, práce, ubytování, atrakce, regiony a města, počasí, tipy, mapy, vyslanectví, anglicky.

Ministerstvo spravedlnosti ČR - Obchodní rejstřík (seznam firem České republiky, vyhledávání podle firem a podle osob, vyhledávání společníků - právnických oso, formuláře pro podání), evidence úpadců (interaktivní prohlížení, dávkový výstup v XML), evidence znalců, tlumočníků a ústavů, vyhledávání v seznamu znalců a tlumočníků, vyhledávání v seznamu ústavů, přehled státních zástupců, přehled soudců, přehled neupotřebitelného majetku, rejstřík trestů, Justiční škola, Justiční akademie...

Registr živnostenského podnikání - seznam živnostníků, hledání, statistiky, BusinessInfo pro podnikatele, Jak založit živnost.

Ministerstvo vnitra ČR - zákony, odcizená vozidla, pátrání, seznamy StB...

Zákony - Sbírka zákonů České republiky, Sbírka mezinárodních smluv České Republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - MZV, zahraniční vztahy, cestujeme do zahraničí, státy světa, diplomatické mise, Ústav mezinárodních vztahů, Česká centra, Zastupitelské úřady, viz též WWW stránky www.euroskop.cz, www.export.cz, www.czech.cz.

Ministerstvo zdravotnictví ČR - MZČR.

Krizový management České republiky

Policie České republiky

Hasiči České republiky

Česká správa sociálního zabezpečení

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Národní knihovna České republiky - hezké WWW stránky, nositel ceny UNESCO - Jikji (Paměť světa).

Úřad průmyslového vlastnictví - ÚPV, patenty, průmyslové vzory, užitné vzory, ochranné známky, ochrana původu, zákony, databáze, EU.

Celní správa ČR - novinky, aktuální informace, dovozní kvóty, celní úlevy, měnové kurzy, předpisy, ředitelství, seznamy celnic, sazebník, datové soubory pro celní deklaranty, česky.

Města a obce - portál veřejné správy, veřejné informační služby měst a obcí, kraje, okresy, města, obce, seznamy, údaje, dokumenty.

Evropská unie - hlavní WWW stránky.

Evropský parlament - parlament, poslanci, činnosti, zprávy, EU a její instituce, spravedlnost a občanství, vnější vztahy, zemědělství a rybolov, rozpočet, kultura a výchova, hospodářské a měnové záležitosti, zaměstnanost a sociální věci, vnitřní trh a průmysl, regiony a doprava, zdraví a životní prostředí.

Rada Evropy - lidská práva, právní záležitosti, sociální koexistence, vzdělání, kultura, dědictví, mládí, spor, projekty, spolupráce.

Euroskop - oficiální zdroj informací o členství České republiky v Evropské unii, provozuje Úřad vlády ČR, Odbor pro informování o evropských záležitostech, Česká republika a Evropská unie, zprávy, informace, EU, budoucnost Evropy, ČR v EU, já v EU, dokumenty ke stažení, odkazy, Eurocentra (informační centra o EU), Eurofon (bezplatná informační telefonní linka 800200200), Eurokurýr (eurozprávy z české správy), eurodebata (granty a projekty), Ústavní smlouva ke stažení, EU a studenti, průzkumy, analýzy, instituce EU, evropský rok 2005.

OSN - Organizace spojených národů.

UNESCO - vzdělávací, vědecká a kulturní organizace Spojených národů.

Světové dědictví - projekt UNESCO, mezinárodní dohoda a seznam památek.

© Petr Hejl