Báječná Lednice

trasy
Tuná sú uvedené turistické trasy na okolie Lednice. Môžete ísť pešo, na bicykli (cyklotrasy, cyklostezky), za vínom (vinné chodníky), na koni, kočiarom, na motocykli, autom, autobusom, vlakom, na člne, na pramici, na lodi, lietať lietadlom alebo balónom. Jednotlivé dopravné prostriedky je možné kombinovať.
trasy v Lednici a na blízkom okolie, stručný popis
trasy v Lednici a na blízkom okolie, podrobný popis
miesta na viacej širokom okolie
turistika (návštevy, výlety, pobyty)
prvá strana letáku k tisku - druhá strana letáku k tisku
Trasy v Lednici a na blízkom okolie - stručný popis

Na blízkom okolie Lednice (Dolná Morava - Lednicko-valtický areál, Pálavské vrchy, Breclavsko) vám odporúčame tieto výletné trasy, miesta a zastavenia. Výlety sú hodinové, na nekoľko hodín, pôldenné alebo na jeden deň. Trasy majú začiatok a koniec zvyčajne v Lednici (sú výnimky). Tuná je uvedený stručný popis tras.

Park: skleník, Turbína (kočiare, lodičky), Minaret (vyhľadka).

Lužné lesy: pod skleníkom napravo, Janohrad, Lovecký zámček.

Salety (malé architektonické pamiatky v krajině): Janohrad, Apollo, Mlynsky rybník, Prostredný rybník, Nový dvor, Tri grácie, Svätý Hubert, Rendezvous, Valtice.

Rybníky: Hlohovec, Hraničný zámček, Včelínek, Nesyt, Sedlec, vinohrady.

Valtice: Valtice, Kolonáda, Úvaly, Mikulov, bus Lednice.

Jazerá: Nejdek, Bulhary, Nové Mlyny, Šakvice, Strachotín, kemp Merkur, Pasohlávky, bus Mikulov, bus Lednice.

Mikulov: Mikulov, Svätý Kopček, Mušov, Líšči vrch, Sedlec, Lednice.

Pálava: Pavlov, Dolné Vestonice, Pálava, Dievičie hrady, Devín, Súteska, Klentnice, Hrádok Sirôt, Stolová hora, Turold, Mikulov.

Breclav 1: pod skleníkom napravo, Janohrad, Breclav.

Breclav 2: Ladná (most, ranč), Dyje, Breclav, bus Lednice.

Pohansko: Breclav, Pohansko, Lány, sútok riek Moravy a Dyje.

Trasy v Lednici na blízkom okolie - podrobný popis

Tuná je uvedený podrobný popis turistických tras v Lednici na blízkom okolie.

Lednickým zámockým parkom (od Turbíny k Minaretu a nazad)
Dĺžka cca 4 km, pol hodiny je treba počítať pre výstup na Minaret a rozhľadnutie sa dokola. Celkový čas je teda cca 1.5 hodiny.
Lednice - Zámok - Turbína - Minaret - Turbína - Zámok - Lednice
Lednice - vstúpte do zámockého areálu - prejdite vopred pozdĺž zámka a skleníka - iďte nazad k vysokému stromu - zabočte doľava a nechte sa viesť pešinú k rieke Dyji - prejdite most cez Dyju - za mostom doľava alebo doprava - Turbína - Minaret (výstup na rozhľadňu 62 m, 302 schodov, krásny výhľad na okolie (na lednicko-valtický areál, Valtícku kolonádu, Malé Karpaty, Rakúsko) - Turbína - cez most cez rieku Dyji - okolo zámka nazad do Lednice.
Možno absolvovať pešo, v kočiare, na lodi, alebo kombinovať polovinu a polovinu trasy (kočiar - pešo, loď - pešo, kočiar - loď), nieje možné ísť na bycikli. Bicykle je možné uschovať v úschovni nad radničným námestím v Lednici, v hoteli alebo penzióne v Lednici, alebo uzamknúť na stojane na nádvorí zámka alebo pred zámkom.

Lužnými lesmi na Janohrad
Dĺžka cca 6 km, pol hodiny je treba počítať na prehliadku Janohrada. Celková doba je teda cca 2 hodiny.
Zpetnú trasu je možno stejnú alebo inú.
Lednice - Zámok - Janohrad - Zámok - Lednice
Lednice - vstúpte do zámockého areála - iďte vopred podĺž zámka a skleníka kým nazad k vysokému stromu - zabočte doľava za skleník a nechte sa viesť pešinú k rieke Dyji - pred riekú (!) zabočte doprava (je tam šipka) - pokračujte po zelenej značke cca 2 km k Dyji - kým doídete k rieke uvidíte na druhej strane spomedzi stromami Janohrad - pokračujte takisto cca 100 m pozdĺž rieky vo smere toka - tam je lávka cez Dyju - tuto lávku prejdite - dostanete sa pred Janohrad a môžete ísť do vnútri na prehliadku - nazad sa môžete vrátiť alebo stejnú trasú cez lávku a ďalej po zelenej značke do Lednice - alebo môžete ostať na tej samej strane rieky, preísť na parkovisko a pokračovať po asfaltovej cestičke kým na cestu Podivín - Lednice, v ústí pešiny na cestu sa dajte doľava a po tejto ceste sa dostanete do Lednice.
Na Janohrad je možno tiež doísť autom, z Lednice idete po ceste smer Podivín, po cca 2 km odbočíte pred mostom doprava po úzkej asfaltovej ceste. Zákaz vjazdu ignorujte, pre turistov neplatí. Vrátiť sa môžete autom tú samú cestou.

Okolo saletov (krásnych malých stavieb v krajine) do Valtíc
Dĺžka cca 20 km, hodinu je treba počítať na prehliadky a občerstvenie na ceste. Celkový čas je teda cca 6 hodín.
Lednice - Zámok - Janohrad - autokemping Apollo - Mlynský rybník, grécky chrám Apollo (odpočinok, kúpanie), ďalej okolo rybníka cca 2 km - prejdite železničnú trať - Prostredný rybník (kúpanie) - iďte okolo jazdeckého areála Nový dvor - rovno po asfaltovej ceste cca 100 m k Trom gráciam (zámček zo sochami) - ďalej po ceste za Tri grácie - Svätý Hubert (trojboká pieskovcová kaplnka, symbolizujíca božie oko) - Randezvous (Dianin chrám lásky) - Valtice (zámok a park) - z Valtíc si urobte odbočku po ceste hore smerom k hraničnému priechodu na Schrattenberg - Kolonáda nad Valtícami (Reistna, krásna vyhliadka) - vráťte sa nazad dole do Valtíc - Bezručova álej (cesta na Lednicu osádzená kaštanmi) - Lednice.

Okolo Lednicko-hlohoveckých rybníkov do Sedlce
Dĺžka cca 16 km.
Lednice - Hlohovec - Hraničný zámček - Sedlec - ďalej hore a doprava po cestičke alebo po ceste - vinohrady - návršie - hrieben - Lednice.

Z Lednice cez Valtice a pozdĺž hranice do Mikulova
Dĺžka cca 18 km.
Lednice - Valtice - Kolonáda - Úvaly - Mikulov (zámok, kúpanie v kúpalisku) -autobusom do Lednice.

Z Lednice k Novomlýnským nádržiam
Dĺžka cca 32 km.
Lednice - Nejdek - Bulhary - Nové Mlyny - Šakvice - Strachotín - kamping Merkur (kúpanie v priehradnej nádrži) - Pasohlávky - autobusom do Mikulova - autobusom do Lednice.

Z Lednice cestou praveku na Pálavu
Dĺžka cca 26 km.
Lednice - Nejdek - Bulhary - Pavlov - Dolné Vestonice - Pálavské vrchy - Dievičie hrady - Devín - Súteska - Klentnice - Hrádok Sirôt - Stolová hora - Mačica skala - Turold - Kozí hrádok - Mikulov - autobusom do Lednice.

Z Dolných Vestoníc do Mikulova (horná Pálava)
Toto je variant predcházajúcej trasy (Z Lednice cestou praveku na Pálavu) s tým, že sa vychádza z Dolných Vestoníc a je tuná uvedený podrobný popis.
Dĺžka cca 12 km.
Dolné Vestonice - múzeum (Vestonická Venuša) - najedzte a napojte sa na cestu v miestnej krčme - dejte sa rovno dedinou okolo kaplnky - po 50 m odbočte doprava - hore po ceste pomedzi domkami - hore po ceste do stráne - držte sa cesty - dojdite k lesu - lesom ídte stálo tú samú cestou hore - hore odbočte doľava na Dievičie hrady (Devičky), krásna vyhliadka - nazad na hrebeň - iďte po ceste po hrebeni pod vrcholom Devína (549 metrov nad morom, najvyšší bod Pálavy a regióna, pekná vyhliadka) - prejdite rovno pozdĺž hrebeňa do sútesky - dole v súteske sa dejte naľavo - po cestičke na cestu - na ceste odbočte doprava - iďte po ceste do Klentnice (300 m, na ceste, ktorá ide pozdĺž sadla pomedzi kopcami, je pekná vyhliadka na obe strany Pálavy) - môžete sa občerstviť v miestnej krčme - iďte hore na Hrádok Sirôt (pekná vyhliadka) - ďalej okolo futbalového ihriska po ceste do lesa a hore na Stolovú horu (skorší hradisko, pekná vyhliadka) - preidete cez Stolovou horu - ďalej zostúpte po tej samej ceste dole z hory - dole odbočte vľavo - iďte po cestičke na cestu - neďaleko ústia cestičky na cestu je western ranč (kone v ohrade, show, možnosť jazdy na koni) - dajte sa po ceste dole na Mikulov - po niekoľkých sto metroch je Mačací kameň a Mačací skala - odbočte z cesty po cestičke doprava na Turold (jaskyňa s možnosťou prehliadky, malé jazero, expozícia pravekých nálezov, hrad) - ďalej pokračujte po cestičke do Mikulova - môžete si prehliadnuť zámok a obnovené námestie, na záver si môžete dať (po dlhej ceste, za odmenu) večeru alebo vínko v jednej z miestnych četných reštaurácií, krčiem, vinární a vinoték.

Z Mikulova cez Svätý kopček do Lednice
Dĺžka cca 15 km.
Lednice - (autobusom) Mikulov - Svätý kopček - nazad cez hrebeň - dole okolo loma - po ceste k aleji - iďte vedľa aleje - napravo na Dolný rybník - hore na Mušov - doľava po cestičke do údolia - odbočka na Líščí kopec - dole do Sedlce - okolo Nesyta - okolo Včelínka (8 malých rybníkov, potok, vodný most) - Hraničný zámček - cestičkou hore na hrebeň - po hrebeni napravo - naľavo ku krížiku a do údolia - Lednice.

Z Mikulova do Lednice (dolná Pálava)
Toto je variant predcházajúcej trasy (Z Mikulova cez Svätý kopček do Lednice) s tým, že sa vychádza v Mikulove, môžete si zajazdiť na koni a je tuná uvedený podrobný popis.
Dĺžka cca 15 km.
Mikulov - Svätý kopček - po hrebeni k lomu (pozor, nespadnite tam) - zostúpte doľava na starú cestu - po ceste doprava okolo loma do údolia - Farma u Hlavenkú - kone (možnosť jazdy v areáli i vyjaždky do prírody) - cca 200 metrov údoliem - u mostíka napravo hore - cestičkú na hrebeň - prejdite cez hrebeň (naskrz alej) - cestou dole cca 200 m - na križovatke štýr cestičiek naľavo - cca 200 m - Dolný rybník - kúpania - ďalej po hrádzi - cez cestu - cca 20 m doľava a napokon po cestičke hore - cca 300 m na hrebeň - po hrebeni doľava - cca 300 m - Líščí kopec (spieva sa o nem v jednej folkovej pesničke, nádherná vyhliadka, najkrajší vyhliadka v regióne, iďte kým na koniec úpätí kopca, odbočte doľava, iďte širokú cestičkú pomedzi kere, na konci cestičky odbočte doľava a vystúpte hore na kopec, rozhľadnite sa, vráťte sa dole tú istú cestou) - ďalej pokračujte po tej istej cestičke, ktorú ste prišli k úpätí Líščího kopca, cca 200 m, odbočte napravo hore - naľavo od stúpajúcej cestičky si môžete utrhnúť výborné ostružiny - vystúpte na vrchol kopca s vinohradmi, je tam krásna vyhliadka - odbočte doľava a iďte po vrcholu kopca - pokračujte rovno - otvorí sa vám krásny pohľad na údolie Nesyta - zostúpte dole k ceste - odbočte napravo po ceste a iďte do Sedlca - môžete sa občerstviť v miestnej pivárni alebo v pohostenia pod lipami - ďalej pokračujte po ceste a cestičke k Nesytu - môžete si ochutnať vínko, posadiť pod pergolou v areáli ZD Sedlec a kúpiť vínko na cestu alebo domov - ďalej pokračujte rovno po širokej cestičke pozdĺž Nesyta - rozhľadnite sa na hrádzi Nesyta, je to najväčší moravský rybník - pokračujte po asfaltovej ceste údoliem pozdĺž malých rybníčkov k Hraničnému zámčeku (potôčik je skorou hranicou pomedzi Moravou a Rakúskom) - môžete sa najesť a napiť v krásnej reštaurácii alebo vonku pod slnečníkmi s výhľadom na Hlohovecký rybník, Prostredný rybník a Apollo - od zámčeka sa dajte po cestičke hore na hrebeň - na hrebeni odbočte napravo - 200 m - odbočte ľahko doľava - dojdite ku krížiku - spusťte sa po cestičke pomedzi polí do Lednice.

Z Lednice lužnými lesmi do Breclavi
Dĺžka cca 12 km.
Lednice - zámocký areál - okolo zámka - nazad a naľavo za skleník - pred riekou Dyjou napravo (je tuná šípka) - ďalej cca 2 km po zelenej značke - kým prídete znova k Dyji uvidíte na druhej strane kolosálnu ruinu Janohradu - takisto 100 m po smeru toku - tam je lávka k Janohradu - lávku prejdite - Janohrad (umelo postavená ruina, prehliadka) - nazad cez lávku na druhú stranu rieky - po žltej značke do Breclavi - autobusom do Lednice.

Z Lednice cez Ladenský most do Breclavi
Dĺžka cca 12 km.
Lednice - Ladenský most - ranč Ladná - Ladná - nazad k rieka Dyji - okolo rieky Dyje vo smere toku - Stará Breclav - Breclav (kúpanie na kúpalisku alebo v bazéne) - vlakom do Lednice.

Z Lednice k sútoku Moravy a Dyje
Dĺžka cca 30 km.
Lednice - Breclav - Pohansko (opravené, múzeum, expozícia v prírode) - Lány (zámček) - sútok riek Moravy a Dyje (najjužnejšie miesto Českej republiky) - Breclav - autobusom do Lednice.

Miesta na viacej širokom okolie

Tuná sú uvedené WWW odkazy na pekná a zaujímavá miesta na viacej širokom okoliu Lednice, maximálne do vzdialenosti jednej hodiny jazdy autom. Výlety sú na poldeň alebo na celý deň. Môžete ísť pešo, na kole, na koni, v kočiari, autom, autobusom, vlakom, člnom, loďou alebo lietadlom. Spôsoby prepravy môžu byť kombinované.

Baťov kanál - moravský plavebný kanál, vnútrozemský prieplav Otrokovice - Rohatec vznikol v rokoch 1936 - 1938, plavba na vyhliadkových lodiach, atrakcie pre turistov, dnes online (počasie, splavnosť, komorovanie, online kamery, opravy), NOVINKY (otázky, o nás), vodná cesta (zdymadlá, mosty, zjazdy, legislatíva, história, fotogaléria), príroda (naučné cestičky, živočichovia, rástliny, pravidlá slušného chovania), prístavy (obce, občerstvenie, ubytovanie, pamiatky, byciklové trasy, zaujímavosti), lode (30/60 osôb, 12 osôb, hausbóty), program (rejdári, lodné linky, pre skupiny, požičovanie, akcie, cyklisti).

Biele Karpaty - nádherný horský hrebeň na hraniciach pomezi Českou republikou a Slovenskom, súčasť karpatského masívu, veľká prírodná rezervácia, lesy, rozhľady a rozhľadne, turistika (pešo, na kole, na koni...), v zime lyžovačka.

Bojkovice - zámok Nový Svetnov, krásny novogotický zámok, podobný Lednici.

Bradlo - Slovensko, Štefánikova mohyla, pamätník zakladateľa Slovenska (teraz zeme EU), ktorý zahynul spoločne s italským generálom pri leteckom nešťastí behom návratu domov do Bratislavy po ukončeniu 1. svetovej vojny.

Branč - Slovensko, najmalebnejšia ruina Malých Karpát, pekné rozprávanie a fotografie.

Bratislava - hlavné mesto Slovenska, hrad, most cez Dunaj, vyhliadková veža a reštaurácia.

Brno - hlavné mesto Moravy, najbližšie veľké centrum u Lednice.

Breclav - mesto u Lednice, novodobo založené v 11. storočí českým kráľom Bretislavom I., na popud Vatikánu, ako kláštor.

Buchlov - veľký moravský hrad a pevnosť, skorej stráženie a obrana moravskej zeme.

Buchlovice - dedina pod Buchlovem, zámok, krásna záhrada.

Čejkovice - vína templiarskych rytierov, rozsiahle vinné pivnice, založené A.D. 1246, tajomný rytiersky orden templiarov k nám prišiel na Moravu vo 12. storočí z Francie, vykopali pivnice a založili tradíciu pestovania vína, predovšetkým červená vína, odrody svatovavrinecké, frankovka, cabernet savignon, modrý portugal.

Devín - Slovensko, rozsiahle hradisko, pevnosť a hrad u Bratislavy, leží nad sútokom riek Dunaja a Moravy, osídlenie od praveku (tisícovky liet), Slovania, Veľká Morava, krásne výhľady na Slovensko, Moravu a Rakúsko, jazdy parníkom po Dunaji z Devína do Bratislavy alebo Viedne.

Dolné Vestonice - vykopávky, múzeum, preukazatelné osídlenie od doby kamennej (cca 30 tisíc liet pred naším letopočtom), Vestonická Venuše (kultovná soška, archeologický nález, starie cca 23 tisíc liet, cena nieje stanovená, pretože je nevypočitatelná).

Falkenstein - Rakúsko, kopec v rovine, ďaleký rozhľad, zrúcanina hradu, westernové mestečko, westernová show, indiáni, kovbojovia...

Hodonín - mesto na okolie Lednice, miesto, kde skorej "brali za vojáčika", ako sa spieva vo známej moravskej ľudovej pesničke, kúpele, piesočné duny, hlboké lesy (borovice), na okolie vodný most.

Hostýn - chrám, kláštor, pútne miesto.

Hostýnské vrchy - krásna príroda, turistické chodníky.

Hrubá Vrbka - rázovitá kopaničiarska dedina u hraníc pomedzi Českom a Slovenskom, folklórne centrum, tuná sa narodil Dušan Holý, známy ľudový spevák.

Laa an der Thaya - Rakúsko, pohraničné mestečko, aquapark a kúpele.

Luhačovice - kúpele a kúpelne mesto, údolie, parky, nedeľné koncerty, krásne okolie, priehrada, kemp, ubytovanie, stravovanie, jedlo, pitie, reštaurácia, kúpanie, plávanie, kĺzačky, lodičky, šlapacie kolesá, vodné športy, volejbal.

Kroměříž - zámok, nádherná záhrada, ornamenty z kvetinových záhonov, zámok a záhrada je pamiatka UNESCO (kultúrne dedičstvo).

Malé Karpaty - Slovensko, pohorie na sever od Bratislavy, lesy, peší a byciklové túry, rozhľadňa nad Modrou.

Malá Vrbka - rázovitá kopaničiarska dedina u hraníc pomedzi Českom a Slovenskom.

Mikulov - mesto u Lednice, zámok, kostol, opravené historické námestie, Svätý kopček, krížová cesta, kaplnka, pekné výhľady (na Pálavu, Líščí kopec, Lednicko-hlohovecké rybníky, Sedlec, Valtice, do Rakúska...), ruina hrada Kozí hrádok, jaskyňa Turold (stála výstava pravekých nálezov), východisko ciest na Pálavu, hraničný priechod do Rakúska.

Mistelbach - Rakúsko, pohraničné mestečko cca 2 km od česko-rakúských hraníc, 4 km od Mikulova, u cesty z Brna do Viedne, východisko cyklosteziek na rakúskej strane.

Modra - Slovensko, rázovité mestečko na úpätí Malých Karpát, nad Modrou je nová rozhľadňa, krásne výhľady (Pálava, Malé Karpaty, Biele Karpaty, Záhorí, slovenské hory), víno, vinohrady, známa stredná vinárska škola.

Myjava - Slovensko, rázovité slovenské mestečko, cca 8 km od česko-slovenskej hranice, východisko turistických ciest, východisko ciest na Javorinu, Myjavské folklórne slávnosti (folklórny festival, ľudové piesne a tance, krásny areál na údolie, koná sa každý rok v júni), Myjavská hymna (Tá myjavská vež), rodné mesto legendárneho primáša Samka Dudíka, husle, cifrovanie.

Myjavské kopce - Slovensko, nádherná krajina pre turistická putovanie, kopce, ďaleké výhľady, pohľad na Javorinu, hrady, ruiny, zámky, možno doísť z Myjavy do Senice alebo Jablonice.

Památky UNESCO Jižní Moravy - popis, fotografie.
Pezinok - Slovensko, malebné mestečko na úpätí Malých Karpát, víno, turistika, východisko turistických ciest.

Piešťany - Slovensko, svetoznáme kúpele.

Schrattenberg - Rakúsko, dedina, 4 km od Valtíc, hraniční priechod Valtice-Schrattenberg, hranicu je tuná možné prekročiť pešo, na kole, na koni, na motorke, autom apod., hranicu nieje možné prekročiť autobusom.

Senecká jazerá - piesočné jazerá na Slovensku na východ od Bratislavy, pláži, čistá voda, teplo, kúpanie.

Slavkov u Brna - Austerlitz, mestečko cca 20 km na východ od Brna, opravené historické námestie, zámok, park, kúpalisko, plážový volejbal, Bitka u Slavkova (Bitka troch cisárov) sa konala dňa 2. 12. 1805 cca 10 km na juhozápad od Slavkova, bola to bitka pomedzi Franciou na jednej strane a Ruskom s Rakúskom na strane druhej, tri cisári boli Napoleon (Francie), Alexander I. (Rusko) a František (Rakúsko), Francúzi nasadili 75 tisíc vojakov, Rusi 70 tisíc vojakov a Rakúsi 15 tisíc vojakov, deviať hodinovú bitku vyhrali Francúzi, na bojisku padlo viacej 18 tisíc vojakov, v oblasti bitky sú tri dominantné kopce, ktoré boly využívané ako pozorovateľni (Žuráň, Santon a Pracký kopec), Mohyla miera je pamätník obeťom tejto bitky, je postavená na Prackom kopci (Prateckej výšine), jedná sa o naplnenie myšlienky brnenského katolíckeho kňaza a stredoškolského učiteľa P. Aloise Slováka učiniť z centra nekdajšeho bojiska pietne "miesto svetla" a memento vojen.

Strážnice - mestečko na úpätí Bielych Karpát, vinársky kraj, vinohrady, vinné pivnice, známe folklórne stredisko, Strážnické folklórne slávnosti, troch denný festival ľudovej hudby, predo všetkým cimbal a husle, východisko turistických ciest do chránenej prírodnej oblasti, na okolie dve menšie priehrady, kúpanie, ubytovanie, stravovanie.

Telč - nádherné mestečko, historické námestie s klenutými podchodmi, pamiatka UNESCO (zapísaná v zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO).

Trenčín - Slovensko, mesto v Pováži, preukazatelné osídlenie Rímski (cca od počiatku do 4. storočia nášho letopočtu), známy rímsky nápis na skale, opravené historické námestie, mohutný Trenčiansky hrad, pevnosť na obranu krajiny.

Uherské Hradiště - centrum regiónu Slovácko, obchodné a kultúrne centrum.

Uherský Brod - centrum Kopaníc, pekné námestie, kostoly, pôsobisko Jana Ámosa Komenského, známeho reformátora školstva.

Valtice - mesto na hraniciach s Rakúskom, malebná poloha na úpätí hraničných kopcov, opravené historické námestie, zámok, park, rímsa a rozhľadňa Kolonáda (Reistna), hraničný priechod do Rakúska (Schrattenberg).

Veľká Javorina - najvyššia hora v Bielych Karpatoch na hranici pomedzi Českou republikou a Slovenskom, holý vrchol, krásny rozhľad, krčma, hotel.

Velká nad Veličkou - zaujímavá obec na úpätí Bielych Karpát, folklórne centrum, východisko turistických ciest, blízko Javoriny, kordáren.

Velké Bílovice - mesto ľudových tradícií, vína a ovocie.

Velké Pavlovice - veľké vinárske centrum, vinohrady, vinné pivnice.

Veľký Meder - Slovensko, skorej Čalovo, termálne kúpele.

Víedeň - Rakúsko, hlavné mesto, od Lednice vzdialené autom alebo autobusom 1 hodinu jazdy, pamiatky, zámky, záhrady, parky, Schönbrun, kostol svätého Petra, obchody, úrady, letisko, rieka Dunaj, mosty, kopce, vinohrady, kultúrne centrum (opera...), jazdy centrom v kočiari.

Vranovská priehrada - veľká priehradná nádrž, cca 10 km na východ od Znojma, u Vranova nad Dyjí, elektrický vláčik z Vranova nad Dyjí, kúpanie, plávanie, parníky, kempy, reštaurácia, hrady a zámky, Vranov nad Dyjí, Bítov, Cornstein, Jemnice, Dačice...

Vranov nad Dyjí - malebné mestečko na údolie rieky Dyje, opravený zámok, elektrický vláčik na priehradu.

Vrbice - moravská vinárska obec postavená na kopci, rodinné vinné pivnice, pekný výhľad do krajiny.

Zlín - mesto, centrum Valašska, výroba obuvi, Baťa, východisko turistických ciest a výletov, podnikatelske centrum, architektúra 20. storočia, vysoká škola.

Znojmo - mesto na južnej Morave, viditeľné spravidla dvojmo (po niekoľkých kalíškoch dobrého vína), historické námestie a ďalšie budovy.

Ždánice - mestečko v peknej prírodnej oblasti, neďaleko Kyjova, Ždánický les, prechádzky, rastú tuná hríby, astronomická observatória.

Pre ďalšie zaujímavé odkazy na Lednici, región a Českú republiku kliknite, prosím, na: turistika (návštevy, výlety, pobyty), piesničky, úrady, okolie, Česká republika a odkazy.
Fotografie Lednice a okolia najdite tuná, mápy Lednice, okolia, Českej republiky a Európy najdite tuná.
domů - nahoru
© Petr Hejl