Báječná Lednice - region, turistika

Lednice na Moravě
Vánoční koledy z Moravy
Ukázky

 
Půjdem spolu do Betléma - duo zpěv Ludmila Malhocká a Karel Martiš

Chtíc aby spal - sólo zpěv Ludmila Malhocká

Narodil se Kristus Pán - sólo zpěv Jan Hajný

Byla cesta, byla ušlapaná - sólo zpěv Ludmila Malhocká

Štědrej večer nastal - sólo zpěv Karel Martiš

Jak jsi krásné Jezulátko - sólo zpěv Ludmila Malhocká

Aby nás Pán Bůh miloval - sólo zpěv Jan Hajný

Veselé vánoční hody - duo zpěv Ludmila Malhocká a Karel Martiš

Vánoční povídání strýca Tondy Vávry z Milovic - vypráví lidový vyprávěč strýc Tonda Vávra z Milovic

Bonus - vypráví lidový vyprávěč strýc Tonda Vávra z Milovic