Historie Lednice Báječná Lednice - region, turistika
Valtice - hlavní město vína Romantický Mikulov

Stručná historie šlechtického rodu Liechtensteinů

 
Valtice byly po staletí historickým sídelním městem významného rakouského a moravského šlechtického rodu Liechtensteinů.

Největší zásluhu na vzniku celku dnes nazývaného Lednicko-valtickým areálem měl šlechtický rod Lichtenštejnů, který si v roce 1608 zvolil za sídlo své rezidence Valtice. V souladu s jejich kultivovaným chápáním úlohy vlastníka rozsáhlých statků tu vznikla výstavná zámecká sídla Valtice a Lednice s přilehlými zahradami a posléze přibyly drobné stavby ozvláštňující přirozeně modelovanou krajinu, uměle dotvářenou nově vysazovanými háji, zakládanými rybníky. Pro uskutečnění svých představ zřídili Lichtenštejni v Lednici projekční kancelář, v níž pod vedením stavebního ředitele pracovaly síly odborně vyškolené na vídeňské technice. Zde vznikaly často velmi radikální projekty na přestavby starších budov (tak tomu bylo v případě lednického zámku i projekty novostaveb, které zaplňovaly lednickovaltickou krajinu od konce 18. století po celý následující věk. Základní informace o rodu Lichtenštejnů:

  • Starý významný šlechtický rod sídlící v Čechách, nebo na Moravě (případně na celém území Českého království) před i po Bílé hoře.
  • Rod výrazně zbohatlý v době pobělohorských konfiskací a v dalším průběhu třicetileté války.
  • Rod, jehož členové byli po Bílé hoře ve významných funkcích císařského dvora nebo mu prokazovali věrné služby.
  • Členové rodu doposud prokazatelně žijí.
Rakouský knížecí rod, pocházející ze Štýrska, kde se jeho předkové připomínají ve 12. století. Jindřich získal roku 1260 od českého krále Přemysla Otakara II. panství Mikulov na Moravě, na kterém se usadila jedna z větví rodu. Postupem času se Lichtenštejnové zařadili mezi nejmocnější rody na Moravě, kde zastávali přední zemské úřady, rozšířili svůj vliv a majetek. (Č) Karel (1569 - 1627), od roku 1608 v knížecím stavu, stál za stavovského povstání věrně na císařské straně. Zúčastnil se bělohorské bitvy a hned po vítězství jej císař jmenoval svým plnomocníkem v Čechách a pověřil jej vyšetřováním a potrestáním odbojných stavů. Byl předsedou soudu, který vynesl rozsudky smrti nad 27 vůdci povstání a stovky dalších vzbouřenců odsoudil ke ztrátě majetku. Díky konfiskacím zmnožil ještě více rod Lichtenštejnů svá panství v Českých zemích. Jeho členové, věrni Habsburkům, zastávali čelná místa v podunajské monarchii a jako generálové zasáhli do válek proti Napoleonovi. Od roku 1709 je znak Lichtenštejnů zároveň státním znakem jejich knížectví v Alpách. Uprostřed znaku je štítek s původním zlatočerveně děleným erbem rodu. Roku 1945 byl majetek Lichtenštejnů v českých zemích zkonfiskován a rod se vystěhoval.
 
© Petr Hejl