Lednice na Moravě, 608374535, phejl@lednice.org, trasy, cesty, stezky, cyklotrasy, město, obec, region, cestování, zájezdy, pobyty, výlety, návštěvy, procházky
Lednice na Moravě, Lednicko-valtický areál, Pálava, zámek, lázně, ubytování, penziony, hotely, vinné sklepy, restaurace, město, obec, památky, region, cestování, turistika, zájezdy, pobyty, výlety, návštěvy, procházky, lednice.org

Lednice na Moravě
Trasy, cesty, stezky, cyklotrasy

Zde jsou uvedeny turistické trasy v okolí Lednice. Můžete jít pěšky, jet na kole (cyklotrasy, cyklostezky), za vínem (vinné stezky), na koni, kočárem, na motocyklu, autem, autobusem, vlakem, na člunu, na pramici, na lodi, letět letadlem nebo balónem. Jednotlivé dopravní prostředky je možné kombinovat.
trasy v Lednici a blízkém okolí, stručný popis
trasy v Lednici a blízkém okolí, podrobný popis
místa v širším okolí
kontakty
 
Trasy v Lednici a blízkém okolí - stručný popis

V blízkém okolí Lednice (Dolní Morava - Lednicko-valtický areál, Pálavské vrchy, Břeclavsko) vám doporučujeme tyto výletní trasy, místa a zastavení. Výlety jsou hodinové, na několik hodin, půldenní či na jeden den. Trasy zpravidla začínají a končí v Lednici (až na výjimky). Zde je uveden stručný popis tras.

Park: skleník, Turbína (kočáry, lodičky), Minaret (vyhlídka).

Lužní lesy: pod skleníkem doprava, Janohrad, Lovecký zámeček.

Salety (malé architektonické památky v krajině): Janohrad, Apollo, Mlýnský rybník, Prostřední rybník, Nový dvůr, Tři grácie, Svatý Hubert, Rendezvous (Dianin chrám), Valtice.

Rybníky: Hlohovec, Hraniční zámek, Včelínek, Nesyt, Sedlec, vinohrady.

Valtice: Valtice, Kolonáda, Úvaly, Mikulov, bus Lednice.

Jezera: Nejdek, Bulhary, Nové Mlýny, Šakvice, Strachotín, kemp Merkur, Pasohlávky, bus Mikulov, bus Lednice.

Mikulov: Mikulov, Svatý Kopeček, Mušov, Liščí vrch, Sedlec, Lednice.

Pálava: Pavlov, Dolní Věstonice, Pálava, Dívčí hrady, Děvín, Soutěska, Klentnice, Sirotčí hrádek, Stolová hora, Turold, Mikulov.

Břeclav 1: pod skleníkem doprava, Janohrad, Břeclav.

Břeclav 2: Ladná (most, ranč), Dyje, Břeclav, bus Lednice.

Pohansko: Břeclav, Pohansko, Lány, soutok řek Moravy a Dyje.

 
Trasy v Lednici a blízkém okolí - podrobný popis

Zde je uveden podrobný popis turistických tras v Lednici a blízkém okolí.

Lednickým zámeckým parkem (od Turbíny k Minaretu a zpět)
Délka cca 4 km, půl hodiny je třeba počítat pro výstup na Minaret a rozhlédnutí se dokola. Celkový čas je tedy cca 1.5 hodiny.
Lednice - Zámek - Turbína - Minaret - Turbína - Zámek - Lednice
Lednice - vstupte do zámeckého areálu - projděte zepředu podél zámku a skleníku - jděte dozadu k vysokému stromu - zabočte doleva a nechte se vést cestou k řece Dyji - přejděte most přes Dyji - za mostem doleva nebo doprava - Turbína - Minaret (výstup na rozhlednu, 62 m, 302 schodů, krásný výhled do okolí (na lednicko-valtický areál, Valtickou kolonádu, Malé Karpaty, Rakousko) - Turbína - přes most přes řeku Dyji - okolo zámku zpět do Lednice.
Možno absolvovat pěšky, v kočáře, na lodi, nebo kombinovat polovinu a polovinu trasy (kočár - pěšky, loď - pěšky, kočár - loď) není možné jet na kole. Kola je možno uschovat v úschovně nad radničním náměstím v Lednici, v hotelu či penzionu v Lednici, nebo uzamknout na stojanu na nádvoří zámku či před zámkem.

Lužními lesy na Janohrad
Délka cca 6 km, půl hodiny je třeba počítat na prohlídku Janohradu. Celkový čas je tedy cca 2 hodiny.
Zpětnou trasu je možno stejnou nebo jinou.
Lednice - Zámek - Janohrad - Zámek - Lednice
Lednice - vstupte do zámeckého areálu - jděte zepředu podél zámku a skleníku až dozadu k vysokému stromu - zabočte doleva za skleník a nechte se vést cestou k řece Dyji - před řekou (!) zabočte doprava (je tam šipka) - pokračujte po zelené značce cca 2 km k Dyji - až dojdete k řece uvidíte na druhé straně mezi stromy Janohrad - pokračujte ještě cca 100 m podél řeky po směru toku - tam je lávka přes Dyji - tuto lávku přejděte - dostanete se před Janohrad a můžete jít dovnitř na prohlídku - zpět se můžete vrátit buďto stejnou trasou přes lávku a dále po zelené značce do Lednice - nebo můžete zůstat na stejné straně řeky, přejděte na parkoviště a pokračujte po asfaltové cestě až na silnici Podivín - Lednice, v ústí cesty na silnici se dejte doleva a po této silnici se dostanete do Lednice.
Na Janohrad je možno též dojet autem, z Lednice jedete po silnici směr Podivín, po cca 2 km odbočíte před mostem doprava po úzké asfaltové cestě. Zákaz vjezdu ignorujte, pro turisty neplatí. Vrátit se můžete autem stejnou cestou.

Okolo saletů (krásných malých staveb v krajině) do Valtic
Délka cca 20 km, hodinu je třeba počítat na prohlídky a občerstvení po cestě. Celkový čas je tedy cca 6 hodin.
Lednice - Zámek - Janohrad - autokamping Apollo - Mlýnský rybník, řecký chrám Apollo (odpočinek, koupání), dále okolo rybníka cca 2 km - přejděte železniční trať - Prostřední rybník (koupání) - jděte okolo jezdeckého areálu Nový dvůr - rovně po asfaltové cestě cca 100 m ke Třem gráciím (zámeček se sochami) - dále po cestě za Tři grácie - Svatý Hubert (trojboká pískovcová kaple, symbolizující boží oko) - Randezvous (Dianin chrám lásky) - Valtice (zámek a park) - z Valtic si udělejte odbočku po cestě nahoru směrem k hraničnímu přechodu na Schrattenberg - Kolonáda nad Valticemi (Reistna, krásná vyhlídka) - vraťte se zpět dolů do Valtic - Bezručova alej (silnice na Lednici osázená kaštany) - Lednice.

Okolo Lednicko-hlohoveckých rybníků do Sedlce
Délka cca 16 km.
Lednice - Hlohovec - Hraniční zámeček - Sedlec - dále nahoru a doprava po silnici nebo po cestě - vinohrady - návrší - hřeben - Lednice.

Z Lednice před Valtice a podél hranice do Mikulova
Délka cca 18 km.
Lednice - Valtice - Kolonáda - Úvaly - Mikulov (zámek, koupání v koupališti) -autobusem do Lednice.

Z Lednice k Novomlýnským nádržím
Délka cca 32 km.
Lednice - Nejdek - Bulhary - Nové Mlýny - Šakvice - Strachotín - kamping Merkur (koupání v přehradní nádrži) - Pasohlávky - autobusem do Mikulova - autobusem do Lednice.

Z Lednice cestou pravěku na Pálavu
Délka cca 26 km.
Lednice - Nejdek - Bulhary - Pavlov - Dolní Věstonice - Pálavské vrchy - Dívčí hrady - Děvín - Soutězka - Klentnice - Sirotčí hrádek - Stolová hora - Kočičí skála - Turold - Kozí hrádek - Mikulov - autobusem do Lednice.

Z Dolních Věstonic do Mikulova (horní Pálava)
Tohle je varianta předchozí trasy (Z Lednice cestou pravěku na Pálavu) s tím, že se vychází v Dolních Věstonicích a je zde uveden podrobný popis.
Délka cca 12 km.
Dolní Věstonice - muzeum (Věstonická Venuše) - najezte a napijte se na cestu v místní hospodě - dejte se rovně vesnicí okolo kapličky - po 50 m odbočte doprava - nahoru po silnici mezi domky - nahoru po cestě do stráně - držte se cesty - dojděte k lesu - lesem jděte stále stejnou cestou nahoru - nahoře odbočte doleva na Dívčí hrady (Děvičky), krásná vyhlídka - zpět na hřeben - jděte po cestě po hřebeni pod vrcholem Děvína (549 metrů nad mořem, nejvyšší bod Pálavy a regionu, hezká vyhlídka) - přejděte rovně podél hřbetu do soutězky - dole v soutězce se dejte nalevo - po cestě na silnici - na silnici odbočte doprava - jděte po silnici do Klentnice (300 m, na silnici, která jde podél sedla mezi kopci, je hezká vyhlídka na obě strany Pálavy) - můžete se občerstvit v místní hospůdce - jděte nahoru na Sirotčí hrádek (hezká vyhlídka) - dále okolo fotbalového hřiště po cestě do lesa a nahoru na Stolovou horu (bývalé hradiště, hezká vyhlídka) - přejděte přes Stolovou horu - dále sejděte po té samé cestě dolů z hory - dole odbočte vlevo - jděte po cestě na silnici - nedaleko ústí cesty do silnice je western ranč (koně v ohradě, show, možnost jízdy na koni) - dejte se po silnici dolů k Mikulovu - po několika stech metrech je Kočičí kámen a Kočičí skála - odbočte ze silnice po cestě doprava na Turold (jeskyně s možností prohlídky, jezírko, expozice pravěkých nálezů, hrad) - dále pokračujte po cestě do Mikulova - můžete si prohlédnou zámek a obnovené náměstí, na závěr si můžete dát (po dlouhé cestě, za odměnu) večeři či vínko v jedné z místních četných restaurací, hospod, vináren a vinoték.

Z Mikulova přes Svatý kopeček do Lednice
Délka cca 15 km.
Lednice - (autobusem) Mikulov - Svatý kopeček - dozadu přes hřeben - dolů okolo lomu - po silnici k aleji - jděte vedle aleje - doprava na Dolní rybník - nahoru na Mušov - doleva po cestě do údolí - odbočka na Liščí vrch - dolů do Sedlce - okolo Nesytu - okolo Včelínku (8 malých rybníků, potok, vodní most) - Hraniční zámeček - cestou nahoru na hřeben - po hřebeni vpravo - nalevo ke křížku a do údolí - Lednice.

Z Mikulova do Lednice (dolní Pálava)
Tohle je varianta předchozí trasy (Z Mikulova přes Svatý kopeček do Lednice) s tím, že se vychází v Mikulově, můžete si zajezdit na koni a je zde uveden podrobný popis.
Délka cca 15 km.
Mikulov - Svatý kopeček - po hřebeni k lomu (pozor, nespadněte tam) - sejděte doleva na starou silnici - po silnici doprava okolo lomu do údolí - Farma u Hlavenků - koně (možnost jízdy v areálu i vyjížďky do přírody) - cca 200 metrů údolím - u můstku napravo nahoru - cestou na hřeben - přejděte před hřeben (skrz alej) - cestou dolů cca 200 m - na křižovatce čtyř cest doleva - cca 200 m - Dolní rybník - koupání - dále po hrázi - přes silnici - cca 20 m doleva a poté po cestě nahoru - cca 300 m na hřeben - po hřebeni doleva - cca 300 m - Liščí vrch (zpívá se o něm v jedné folkové písničce, nádherná vyhlídka, nejhezčí vyhlídka v regionu, jděte až na konec úpatí vrchu, odbočte doleva, jděte širokou cestou mezi keři, na konci cesty odbočte doleva a vystupte nahoru na vrch, rozhlédněte se, vraťte se dolů stejnou cestou) - dále pokračujte po stejné cestě, kterou jste přišli k úpatí Liščího vrchu, cca 200 m, odbočte napravo nahoru - nalevo od stoupající cesty si můžete utrhnout výborné ostružiny - vystoupejte na vrchol kopec s vinohrady, je tam krásná vyhlídka - odbočte doleva a jděte po vrcholu kopce - pokračujte rovně - otevře se vám krásný pohled na údolí Nesytu - sejděte dolů k silnici - odbočte vpravo po silnici a jděte do Sedlce - můžete se občerstvit v místní hospodě nebo v pohoštění pod lipami - dále pokračujte po silnici a cestě k Nesytu - můžete si ochutnat vínko, posedět pod pergolou v areálu ZD Sedlec a koupit vínko na cestu či domů - dále pokračujte rovně po široké cestě podél Nesytu - rozhlédněte se na hrázi Nesytu, je to největší moravský rybník - pokračujte po asfaltové cestě údolím podél malých rybníčků k Hraničnímu zámečku (potůček je bývalou hranicí mezi Moravou a Rakouskem) - můžete se najíst a napít v krásné restauraci či venku pod slunečníky s výhledem na Hlohovecký rybník, Prostřední rybník a Apollo - od zámečku se dejte po cestě nahoru na hřeben - na hřebeni odbočte doprava - 200 m - odbočte lehce doleva - dojděte ke křížku - spusťte se po cestě mezi poli do Lednice.

Z Lednice lužními lesy do Břeclavi
Délka cca 12 km.
Lednice - zámecký areál - okolo zámku - dozadu a nalevo za skleník - před řekou Dyjí doprava (je tam šipka) - dále cca 2 km po zelené značce - až přijdete znovu k Dyji uvidíte na druhé straně kolosální zříceninu Janohradu - ještě 100 m po směru toku - tam je lávka k Janohradu - lávku přejděte - Janohrad (uměle postavená zřícenina, prohlídka) - zpět přes lávku na druhou stranu řeky - po žluté značce do Břeclavi - autobusem do Lednice.

Z Lednice přes Ladenský most do Břeclavi
Délka cca 12 km.
Lednice - Ladenský most - ranč Ladná - Ladná - zpět k řece Dyji - okolo řeky Dyje po směru toku - Stará Břeclav - Břeclav (koupání na koupališti či v bazénu) - vlakem do Lednice.

Z Lednice k soutoku Moravy a Dyje
Délka cca 30 km.
Lednice - Břeclav - Pohansko (opraveno, muzeum, expozice v přírodě) - Lány (zámeček) - soutok řek Moravy a Dyje (nejjižnější místo České republiky) - Břeclav - autobusem do Lednice.

 
Místa v širším okolí

Zde jsou uvedeny WWW odkazy na hezká a zajímavá místa v širším okolí Lednice, maximálně do vzdálenosti jedné hodiny jízdy autem. Výlety jsou na půl dne nebo na celý den. Můžete jít či jet pěšky, na kole, na koni, v kočáře, autem, autobusem, vlakem, člunem, lodí či letadlem. Způsoby přepravy mohou být kombinovány.

Baťův kanál - moravský plavební kanál, vnitrozemský průplav Otrokovice - Rohatec vznikl v letech 1936 - 1938, plavba na vyhlídkových lodích, atrakce pro turisty, dnes online (počasí, splavnost, komorování, online kamera, opravy), novinky (otázky, o nás), vodní cesta (zdymadla, mosty, sjezdy, legislativa, historie, fotogalerie), příroda (naučné chodníky, živočichové, rostliny, pravidla slušného chování), přístavy (obce, občerstvení, ubytování, památky, cyklotrasy, zajímavosti), lodě (30/60 osob, 12 osob, hausboaty), program (rejdaři, lodní linky, pro skupiny, půjčování, akce, cyklisté).

Bílé Karpaty - nádherný horský hřeben na hranicích mezi Českou republikou a Slovenskem, součást karpatského masivu, velká přírodní rezervace, lesy, rozhledy a rozhledny, turistika (pěšky, na kole, na koni...), v zimě lyžování.

Bojkovice - zámek Nový Světnov, krásný novogotický zámek, podobný Lednici.

Bradlo - Slovensko, Štefánikova mohyla, památník zakladatele Slovenska (nyní země EU), který zahynul společně s italským generálem při leteckém neštěstí během návratu domů do Bratislavy po skončení 1. světové války.

Bratislava - hlavní město Slovenska, hrad, most přes Dunaj, vyhlídková věž a restaurace.

Brno - hlavní město Moravy, nejbližší velké centrum u Lednice.

Břeclav - město u Lednice, novodobě založeno v 11. století českým králem Břetislavem I., na popud Vatikánu, jakožto klášter.

Buchlov - velký moravský hrad a pevnost, dříve hlídání a obrana moravské země.

Buchlovice - dědina pod Buchlovem, zámek, krásná zahrada.

Čejkovice - vína templářských rytířů, rozsáhlé vinné sklepy, založeno A.D. 1246, tajemný rytířský řád templářů k nám přišel na Moravu ve 12. století z Francie, vykopali sklepy a založili tradici pěstování vína, především červená vína, odrůdy svatovavřinecké, frankovka, cabernet savignon, modrý portugal.

Děvín - Slovensko, rozsáhlé hradiště, pevnost a hrad u Bratislavy, leží nad soutokem řek Dunaje a Moravy, osídlení od pravěku (tisíce let), Slované, Velká Morava, krásné výhledy na Slovensko, Moravu a Rakousko, projížďky a jízdy parníkem po Dunaji z Děvína do Bratislavy či Vídně.

Dolní Věstonice - vykopávky, muzeum, prokazatelné osídlení od doby kamenné (cca 30 tisíc let před naším letopočtem), Věstonická Venuše (kultovní soška, archeologický nález, stáří cca 23 tisíc let, cena není stanovena, protože je nevyčíslitelná).

Falkenstein - Rakousko, kopec v rovině, daleký rozhled, zřícenina hradu, westernové městečko, westernová show, indiáni, kovbojové...

Hostýn - chrám, klášter, poutní místo.

Hostýnské vrchy - krásná příroda, turistické stezky.

Laa an der Thaya - Rakousko, pohraniční městečko, aquapark a lázně.

Luhačovice - lázně a lázeňské město, údolí, parky, nedělní koncerty, krásné okolí, přehrada, kemp, ubytování, stravování, jídlo, pití, restaurace, koupání, plavání, skluzavky, lodičky, šlapací kola, vodní sporty, volejbal.

Kroměříž - zámek, nádherná zahrada, ornamenty z květinových záhonů, zámek a zahrada je památka UNESCO (kulturní dědictví).

Malé Karpaty - Slovensko, pohoří na sever od Bratislavy, lesy, pěší a cyklistické túry, rozhledna nad Modrou.

Mikulov - město u Lednice, zámek, kostel, opravené historické náměstí, Svatý kopeček, křížová cesta, kaple, hezké výhledy (na Pálavu, Liščí kopec, Lednicko-hlohovecké rybníky, Sedlec, Valtice, do Rakouska...), zřícenina hradu Kozí hrádek, jeskyně Turold (stálá výstava pravěkých nálezů), východiště cest na Pálavu, hraniční přechod do Rakouska.

Mistelbach - Rakousko, pohraniční městečko cca 2 km od česko-rakouských hranic, 4 km od Mikulova, u silnice z Brna do Vídně, východiště cyklostezek na rakouské straně.

Modra - Slovensko, rázovité městečko na úpatí Malých Karpat, nad Modrou je nová rozhledna, krásné výhledy (Pálava, Malé Karpaty, Bílé Karpaty, Záhorí, slovenské hory), víno, vinohrady, známá střední vinařská škola.

Myjava - Slovensko, rázovité slovenské městečko, cca 8 km od česko-slovenské hranice, východiště turistických cest, východiště cest na Javorinu, Myjavské folklórní slavnosti (folklorní festival, lidové písně a tance, krásný areál v údolí, koná se každý rok v červnu), Myjavská hymna (Tá myjavská vež), rodné místo legendárního primáše Samka Dudíka, housle, cifrování.

Myjavské kopce - Slovensko, nádherná krajina pro turistická putování, kopce, daleké výhledy, pohled na Javorinu, hrady, zříceniny, zámky, možno dojít z Myjavy do Senice či Jablonice.

Památky UNESCO Jižní Moravy - popis, fotografie.

Pezinok - Slovensko, malebné městečko na úpatí Malých Karpat, víno, turistika, východiště turistických cest.

Piešťany - Slovensko, světoznámé lázně.

Slavkov u Brna - Austerlitz, městečko cca 20 km východně od Brna, opravené historické náměstí, zámek, park, koupaliště, plážový volejbal, Bitva u Slavkova (Bitva tří císařů) se konala dne 2. 12. 1805 cca 10 km jihozápadně od Slavkova, byla to bitva mezi Francií na jedné straně a Ruskem s Rakouskem na straně druhé, tři císaři byli Napoleon (Francie), Alexandr I. (Rusko) a František (Rakousko), Francouzi nasadili 75 tisíc vojáků, Rusové 70 tisíc vojáků a Rakušané 15 tisíc vojáků, devítihodinovou bitvu vyhráli Francouzi, na bojišti padlo více než 18 tisíc vojáků, v oblasti bitvy jsou tři dominantní kopce, které byly využívány jako pozorovatelny (Žuráň, Santon a Pracký kopec), Mohyla míru je památník obětem této bitvy, je postavena na Prackém kopci (Pratecké výšině), jedná se o naplnění myšlenky brněnského katolického kněze a středoškolského učitele P. Aloise Slováka učinit z centra někdejšího bojiště pietní "místo světla" a memento válek.

Strážnice - městečko na úpatí Bílých Karpat, vinařský kraj, vinohrady, vinné sklepy, známé folklórní středisko, Strážnické folklorní slavnosti, třídenní festival lidové hudby, především cimbál a housle, východiště turistických cest do chráněné přírodní oblasti, na okolie dvě menší přehrady, koupání, ubytování, stravování.

Telč - nádherné městečko, historické náměstí s klenutými podchody, památka UNESCO (zapsáno v seznamu kulturního dědictví UNESCO).

Trenčín - Slovensko, město v Pováží, prokazatelné osídlení Římany (cca od počátku do 4. století našeho letopočtu), známý římský nápis ve skále, opravené historické náměstí, mohutný Trenčínský hrad, pevnost na obranu krajiny.

Uherské Hradiště - centrum regionu Slovácko, obchodní a kulturní centrum.

Uherský Brod - centrum Kopanic, hezké náměstí, kostely, působiště Jana Amose Komenského, známého reformátora školství.

Valtice - město na hranicích s Rakouskem, malebná poloha na úpatí hraničních kopců, opravené historické náměstí, zámek, park, římsa a rozhledna Kolonáda (Reistna), hraniční přechod do Rakouska (Schrattenberg).

Velká nad Veličkou - zajímavá obec na úpatí Bílých Karpat, folklórní centrum, východiště turistických cest, blízko Javoriny, kordárna.

Velké Bílovice - město lidových tradic, vína a ovoce.

Velké Pavlovice - velké vinařské centrum, vinohrady, vinné sklepy.

Velký Medér - Slovensko, dříve Čalovo, termální koupele.

Vídeň - Rakousko, hlavní město, od Lednice vzdáleno autem či autobusem 1 hodinu jízdy, památky, zámky, zahrady, parky, Schönbrun, kostel svatého Petra, obchody, úřady, letiště, řeka Dunaj, mosty, kopce, vinohrady, kulturní centrum (opera...), projížďky centrem v kočáře.

Vranovská přehrada - velká přehradní nádrž, cca 10 km východně od Znojma, u Vranova nad Dyjí, elektrický vláček z Vranova nad Dyji, koupání, plavání, parníky, kempy, restaurace, hrady a zámky, Vranov nad Dyjí, Bítov, Cornstein, Jemnice, Dačice...

Vrbice - moravská vinařská obec postavená na kopci, rodinné vinné sklepy, pěkný výhled do krajiny.

Zlín - město, centrum Valašska, výroba obuvi, Baťa, východiště turistických cest a výletů, podnikatelské centrum, architektura 20. století, vysoká škola.

Znojmo - město na jižní Moravě, viditelné zpravidla dvojmo (po několika kalíšcích dobrého vína), historické náměstí a další budovy.

Ždánice - městečko v hezké přírodní oblasti, nedaleko Kyjova, Ždánický les, procházky, rostou zde houby, astronomická observatoř.

© Petr Hejl