Valtice - hlavní město vína


Valtice, hlavní město vína - Valtice, Capital of Wine - Valtice, métropole de vigne - Valtice, Hauptstadt von Wein
Fotografie - Photos - Photos - Fotografien
Česky: Reistna - vyhlídková plošina nad Valticemi
English: Reistna - Outlook Terrace over Valtice
Francais: Reistna - Terrasse panoramique audessus de Valtice
Deutsch: Reistna - Aussichtsterrasse über Valtice

 
© Petr Hejl