Lednicko-valticky areál, 608374535, phejl@lednice.org, LVA, památka UNESCO, kulturní krajina, Liechtenstein, Hartmuth, zámky, zámečky, salety, hrady, Děvín, Dívčí hrady, Děvičky, Sirotčí hrádek, kopce, skály, louky, lesy
Lednice na Moravě, Lednicko-valtický areál, Pálava, zámek, lázně, ubytování, penziony, hotely, vinné sklepy, restaurace, město, obec, památky, region, cestování, turistika, zájezdy, pobyty, výlety, návštěvy, procházky, lednice.org

Česky: Lednicko-valticky areál - LVA - památky, pamětihodnosti a
Lednicko-valticky areál - příroda, přírodní zajímavosti
English: Lednice-valtice area
Francais: Aire de Lednice-valtice
Deutsch: Lednice-valtice Areal

Úvodní obrázek - Prezentační bloky - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
Fotografie - Mapa - WWW odkazy

Úvodní obrázek

Lednicko-valticky areál

Prezentační bloky

Lednice - Zámek Lednice - Zámek - velkolepá stavba, krásná výzdoba, klasický pohádkový styl, založen ve 12. století, tehdy gotická tvrz, postupně přestavěn (gotika, renesance, baroko - klasicismus, novogotika), 3 prohlídkové okruhy (společenská část, šlechtické apartmány, obrazová galerie), Rytířský sál, řezbářská výzdoba, známé dřevěné schodiště, Palác hřebců, jeskyně Grotta, skleník, zahrada (květiny, živé ploty, fontány), park (tisíce stromů a dřevin z Ameriky, Asie a Afriky, tisícileté dědičné stromy, Zámecký rybník, kanály, můstky), římský Aquadukt, jeskyně Peklo, Minaret, Janohrad (umělá zřícenina), lodičky, kočáry. Přístup: přímým směrem od parkoviště. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto, zimní fotografie, Jan Halady: fotografie, Lednice - mapa, zámecký areál - mapa, zámecký areál - mapa 2, interiér, jeskyně Grotta, skleník, zahrada, park, kočáry, historie, Liechtensteinové 1, Liechtensteinové 2, legendy, zamek-lednice.info, zamek-lednice.cz a obec Lednice.
Interiér zámku Lednice Interiér zámku Lednice - nádherné originální zařízení, řezbářská výzdoba, nábytek, známé dřevěné schodiště, které bylo vyřezáno z jednoho stromu během sedmi let, stěny, stropy, obrazy, 3 okruhy prohlídek (společenská část, šlechtické apartmány, obrazová galerie - romantismus 19. století). Přístup: první okruh pravé křídlo zámku, druhý a třetí okruh levé křídlo zámku. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto a mapa.
Valtice - Zámek Valtice - Zámek - krásný barokní zámek, původně gotický hrad, reprezentační sídlo šlechtického rodu Liechtensteinů, zachovalá a opravená památka, desítky interiérů, bohatě zdobené prostory, zrcadlový sál, salonek prince Karla, obrazárna, nástropní malby, zámecká kaple, historický výtah, zahrada, park, sochy, sfingy, umělá jeskyně. Přístup: město Valtice, z valtického náměstí Svobody nahoru skrz bránu. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, zámek Valtice, Lednicko-valtický areál - Valtice, Valtice a okolí - hrubá mapa, Valtice a okolí - podrobná mapa, město Valtice, Valtice - oficiální stránky, valtice.cz, valtice.com, Stručná historie rodu Liechtensteinů, Liechtenštejnové jako "šlechta neznající hranice".

Mikulov - Zámek Mikulov - Zámek - původně románský hrad, poté renesanční zámek, nyní honosná barokní stavba, krásně opravená, po staletí sídlo rodu Dirichtensteinů, zdržoval se tu Napoleon, v roce 1866 zde bylo podepsáno prusko - rakouské příměří, město Mikulov, Svatý Kopeček - bílý kopec nad městem, křížová cesta, kostel, kaple, daleké výhledy (Lednicko-valtický areál, Valtice, Pálava, příhraniční kopce - západní výběžky Karpat, Rakousko), Svatý kopeček, Kozí hrádek, jeskyně Turold, vinný sklep, obří sud. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto, mikulov.cz, Romantický Mikulov - zámek, Hrady.cz - zámek Mikulov, město Mikulov, Kozí hrádek, Svatý Kopeček, Sirotčí hrádek, Regionální muzeum v Mikulově, Pavlov, Turold a Pálava.
Minaret Minaret - symbol multikulturní oblasti, náboženský symbol, rozhledna, výška 60 metrů, 302 schodů, 3 patra, na každém z nich je vyhlídkový ochoz, na vrcholu Minaretu je rozhledna, nádherná vyhlídka na zámek, park, rybník, Lednicko-valtický areál, Pálavské vrchy, hraniční kopce nad Valticemi (hranice Česká republika - Rakousko) a Bílé Karpaty, při výborné viditelnosti je vidět střecha kostela Stephansdom ve Vídni, Minaret se nachází v původně bažinaté krajině, na místě močálu, ten byl částečně vysušen, na místě byla vyhloubena velká základová jáma, v základech jsou olšové piloty, dubové překlady a na nich betonová deska, Minaret je nejstarší rozhledna v České republice, byl postaven před 200 lety, stavitelem byl Josef Hardtmuth - dvorní architekt šlechtického rodu Liechtensteinů. Přístup: pěšky, cca 2 kilometry, kočárem nalevo od Turbíny po cestě parkem okolo Zámeckého rybníku nebo lodí napravo od Turbíny po řece Dyji, procházka či projížďka k Minaretu (včetně vyhlídky z jeho vrcholu) trvá cca 1.5 hodiny; pokud máte s sebou kola, můžete si je uzamknout ve stojanech před zámkem, nebo si je uschovat v úschovně nad náměstím Lednice. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, mapa, Minaret - Wikipedie, legendy o Minaretu.
Janohrad Janohrad - Janův hrad, umělá zřícenina, postaven na začátku 19. století pro zábavu šlechty, nachází se na břehu řeky Dyje v krásném lužním lese, uvnitř je expozice šlechtického života, zemědělská a lovecká expozice, hrad byl vybudován v letech 1807 - 1810 podle projektu Josefa Hardtmutha a pojmenován po Janu z Lichtensteina, jednopatrová budova se čtyřmi polozbořenými věžemi, v prvním patře rytířský sál, čtvercové nádvoří je obehnané hradbami se střílnami, v přízemí byly psince a stáje pro koně. Přístup: pěšky nebo na kole - od Lednického zámku, podél skleníku až k vysokému stromu, jděte doleva okolo skleníku, dále po cestě okolo rybníka, před řekou Dyjí odbočte podle šipek doprava, jděte cca 2 km lužními lesy až dojdete znovu k řece Dyji, na druhé straně řeky je vidět Janohrad, jděte doprava podél toku Dyje cca 100 metrů, přejděte dřevěnou lávku a jste u Janohradu; v kočáře: projížďka od Turbíny k Janohradu lužními lesy; na kole, na koni, autem či autobusem: jeďte z Lednice po silnici směrem na Podivín, po cca 1 kilometru odbočte doprava (před řekou Dyjí), ignorujte zákaz vjezdu (pro turisty neplatí), jeďte po asfaltové cestě cca 2 km až na parkoviště u Janohradu. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto, Lednicko-valtický areál - mapa a Janohrad - Wikipedie.
Obelisk Obelisk - kamenný sloup, 23 metrů vysoký, označuje důležitý bod v krajině, stojí přesně v půli cesty mezi obcemi Lednice a Přítluky, byl postaven při příležitosti uzavření míru v Campo Formio mezi císařem Napoleonem Bonapartem a rakouským arcivévodou Karlem Ludvíkem Janem, Obelisk byl postaven v roce 1798, dal jej postavit Alois Josef I. z Liechtensteina podle projektu Josefa Hardtmutha, Obelisk u Lednice byl postaven čtyřicet let před známým černým obeliskem v Paříži. Přístup: z Lednice po silnici na Podivín, po cca 2 km (za mostem přes řeku Dyji) odbočte doleva, projděte branou v plotě (tento plot bude pravděpodobně časem odstraněn), jděte rovně po široké cestě, po 200 m dojedete k Obelisku.
Apollo Apollo - (Apollonův chrám), krásná stavba na břehu Mlýnského rybníka, replika řeckého chrámu, jeden ze symbolů multikulturní krajiny, můžete jej obdivovat během výletu nebo během turistického výšlapu, nebo můžete ležet na travnaté stráni pod ním, slunit se, koupat se a plavat ve velkém Mlýnském rybníku a snít o starých dobrých časech. Přístup: z Lednice po silnici směrem na Břeclav, cca 2 km, za hrází Mlýnského rybníku odbočte po cestě vpravo, po cca 200 metrech přijdete k Apollonovu chrámu. Viz též foto.
Tři Grácie Tři Grácie - (Chrám Tří Grácií), půvabná stavba na vyvýšenině nad Prostředním rybníkem, je to kolonáda ve tvaru půlkruhu s 12 iónskými sloupy, uprostřed je sousoší Tři Grácie, vytesané z jednoho balvanu, tři Grácie jsou Athéna, Afrodité a Artemis, na druhé straně rybníka je průsekem vidět Rybniční zámeček, Tři Grácie sloužily šlechtě jako místo pro hry lásky šálivé. Přístup: z Lednice po silnici směrem na Valtice, cca po 3 kilometrech (za hrází rybníka) je křižovatka, tam odbočte po asfaltové cestě doleva, po 200 metrech se dostanete k Třem Gráciím. Viz též foto.
Svatý Hubert Svatý Hubert - (Kaple Svatého Huberta), trojboká stavba, která symbolizuje Boží oko, postaveno z pískovce na hezkém místě, mýtina uprostřed lesů, písčitá půda, borovice, klidné a symbolické místo, můžete se zde pomodlit a zamyslet se nad smyslem života. Přístup: pěšky, na kole, na koni nebo v koňském kočáře, u cesty od Třech Grácií k Rendezvous. Viz též foto.
Rendezvous Rendezvous - (Dianin chrám, Chrám bohyně Diany), velká stavba, replika řeckého chrámu, další symbol multikulturní krajiny, symbol Diany - bohyně lovu, lov ovšem v oblasti zakázal šlechtic a humanista Jan II. z Liechtensteina, známý ochránce zvířat, na svou dobu to byl nevídaný a průkopnický čin, na mýtině pod obloukem chrámu si můžete odpočinout při cestě lesem z Lednice do Valtic, kterou můžete absolvovat pěšky, na kole, v kočáře nebo na koni. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny a foto.
Hraniční zámeček Hraniční zámeček - hotel, restaurace a vinný sklep v nádherně zrenovované památce UNESCO, nejhezčí v regionu, užijte si šlechtického života, architektonický skvost uprostřed malebné přírody, areál na břehu velikého rybníka (Hlohovecký rybník, vodní ptáci), trávník, pěšinky, sochy, noční osvětlení, východisko několika turistických tras, stylové historické prostředí, klid, pohoda, venkovní posezení, krásný výhled, restaurace (výborná kuchyně, vybraná vína), kavárna, salonky, terasa, kongresový sál, sauna, fitness, půjčování (kola, sportovní potřeby), elektronické parkoviště, bezbariérový přístup, vinný sklep, živá hudba, procházky a vyjížďky do okolí, jízda na koni a v kočáře, souhrnně ideální pro ozdravný pobyt, odpočinek a regeneraci. Přístup: z Lednice po silnici směr Valtice, po 3 km odbočte vpravo do Hlohovce, projeďte obcí až k zámečku. Viz též foto, mapa, "Hraniční zámeček - domovská stránka a Hraniční zámeček - Wikipedie.
Reistna Reistna - (Reisna, Rajsna, Kolonáda), mohutná stavba, postavená na kopci nad městem Valtice, vyhlídková terasa, krásný výhled na Valtice, Lednici, Lednicko-valtický areál, kopce, Pálavské vrchy, na hory Malé Karpaty a Bílé Karpaty a také do Rakouska. Přístup: z Lednice do Valtic, odtud pěšky nebo na kole cestou vzhůru, případně autem nebo autobusem po silnici k hraničnímu přechodu Schrattenberg, před hranicí zaparkujte a dejte se cestou nalevo, po cca 200 metrech je Rendezvous; na druhé straně silnice je po cca 2 kilometrech obec Úvaly, kde se můžete občerstvit ve vinném sklepě. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto a Reistna - Wikipedie.
Katzelsdorfský zámeček Katzelsdorfský zámeček - zaniklá saleta, bývalý lovecký pavilon a hájovna, byl umístěn v lesích nedaleko města Valtice - historické rezidence šlechtického rodu Liechtensteinů, zámeček byl součástí kulturní krajiny - po staletí budované a dodnes převážně dochované krajinářské kompozice, která vyvrcholila stavbou salet na počátku 19. století za vlády knížete Jana I. z Liechtensteina (1805-1836), plány zpracoval knížecí architekt Josef Kornhäusel (1811-1817), stavba byla dokončena až kolem roku 1819 architektem Franzem Engelem, Jakub Fintajsl ve své knize Valtice a okolí, z roku 1930, uvádí toto: "Je to rozlehlá, na tři strany otevřená síň, oddělená řadami pilířů od bočních polokruhových prostor a přední dlouhé chodby, Stěny zdobí reliéfy s loveckými výjevy. Celý lovecký pavilon je obrostlý divokým vínem, jež jako malebné záclony splývá s říms.", rámec stavby tvořila louka obklopená Katzelsdorfským lesem a zámeček byl spojen s Valticemi alejí vysazenou kolem roku 1800.
Pohansko Pohansko - (Zámek Pohansko, Zámeček Pohansko), jedno z center říše Velké Moravy (Velehrad, Mikulčice, Pohansko, Nitra), osídleno před asi 1200 lety, krásně opravený zámeček u Břeclavi, staroslovanský skanzen a muzeum, nálezy ze staroslovanských sídlišť a hradišť (Mikulčice, Velehrad, Nejdek), základy slovanské svatyně, replika zemnice (chýše starých Slovanů), vojenský bunkr z doby 2. světové války, přístupný pro návštěvníky. Přístup: z Lednice do Břeclavi (pěšky, na kole, autem, autobusem, vlakem), dále okolo vlakového nádraží, podjeďte most pod železniční tratí, jeďte po silnici cca 500 metrů, odbočte doprava na asfaltovou cestu, jeďte cca 1.5 km, přijedete k Pohansku. Viz též foto.
Pálava Pálava - (Pálavské vrchy, Pavlovské vrchy), nádherné kopce uprostřed roviny, nejzazší západní výběžek Karpat, zelené kopce, bílé skály (vápence), lesy, stopy pravěkého moře, vrcholy: Děvín, Obora, Pálava, Stolová hora a Svatý Kopeček, byla zde pravěká sídliště, Pálava připomíná obrovského ležícího pohádkového ještěra, daleké výhledy, několik zřícenin: Dívčí hrady (Děvičky), Nový hrad, Sirotčí hrádek, Turold a Kozí hrádek. Přístup: z Lednice do Pavlova, Dolních Věstonic, Mikulova, Bavor nebo Perné pěšky, na kole, na koni, autem, autobusem či vlakem, dále pěšky; z Pavlova jděte nahoru po silnici směrem na Mikulov (Klentnici) a po cca 500 metrech odbočte doprava po cestě vzhůru; z Dolních Věstonic jděte po náměstí okolo kapličky, po cca 20 metrech odbočte doprava a poté jděte po cestě vzhůru; z Mikulova jděte po cestě přes Turold na Stolovou horu nebo po silnici do Klentnice a poté po cestě vzhůru; z Bavor jděte po asfaltové cestě vzhůru, cesta se točí nejprve doprava a poté doleva; z Perné jděte nahoru po silnici směrem na Klentnici, nahoře v sedle na rozcestí silnic buďto můžete odbočit doleva do Soutěsky a na Dívčí hrady, nebo můžete odbočit doprava do Klentnice a na Sirotčí hrádek. Viz též foto, hrubá mapa, podrobná mapa a Pálava - oficiální stránky.
Skála Martínka Skála Martinka - moc hezká bílá vápencová skála na Pálavě, vysoká cca 70 metrů, v okolí jsou hezké lesy a sídlí tam draví ptáci, na vrchol je možno dojít relativně pohodlně zezadu pěšinou, z vrcholu je krásný rozhled do krajiny. Přístup: z Lednice po silnici do Klentnice nebo do Perné; z Klentnice jděte po silnici směrem na Pavlov, po cca 1.5 km (na křižovatce silnic) odbočte doprava, jděte po silnici dolů, po cca 200 metrech odbočte po cestě doprava, jděte rovně okolo Pálavy cca 1 km až k úpatí Martinky; z Perné jděte nahoru po silnici směrem na Klentnici, cca po 1 km (200 m před sedlem) odbočte směrem doleva, jděte rovně okolo Pálavy cca 1 km až k úpatí Martinky; od úpatí Martinky jděte pěšinkou, vzhůru, zadem, okolo skály, až na vrchol.
Jeskyně Turold Turold - hezký vrch nad Mikulovem, velká jeskyně (podzemní systém) měří přes 2 km, jeskyně jsou v Ernstbrunnských vápencích jurského stáří, pro návštěvníky trasa 300 metrů, nejvýše položené patro tvoří holé puklinovité chodby mezi mohutnými skalními bloky, subhorizontální střední patro má prostornější síně s neobvyklými tvary stěn charakteru korálových útesů s množstvím dutinek, které jako bělostná kamenná pěna přechází místy do hráškovitých až keříčkovitých výrůstků s drúzami drobných třpytivých krystalků kalcitu, v návštěvnících vyvolávají dojem procházky po dně jurského moře, spodní patro tvoří strmě klesající chodby uzavřené vodou, v hloubce 37 metrů se nachází jezerní dóm s 8 m hlubokým jezerem, jeskyně je významným zimovištěm netopýrů, správa jeskyně na Turoldu tel.: 607 202 861, e-mail: turold@caves.cz. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, Permonův Web - jeskyně Turold, město Mikulov, zámek Mikulov, Kozí hrádek, Svatý Kopeček, Sirotčí hrádek, Regionální muzeum v Mikulově, Pavlov a Pálava.
Lednické rybníky Lednické rybníky - správný název je Lednicko-hlohovecké rybníky, soustava šesti rybníků, Zámecký, Růžový, Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský, obr Nesyt je největší rybník na Moravě a druhý největší rybník v ČR. Přístup: z Lednice po silnici na Břeclav, po cca 2 km u kempu Apollo odbočte doprava a pokračujte cestou okolo rybníků do Hlohovce či do Sedlce; z Lednice po silnici na Valtice, po cca 2 km před Hlohoveckým rybníkem odbočte po cestě doprava, jděte okolo Hlohoveckého rybníku ke Hraničnímu zámečku, poté pokračujte cestou údolím k Nesytu a dále okolo Nesytu do Sedlce; ze Sedlce okolo Nesytu na hráz Nesytu, poté cestou údolím k Hraničnímu zámečku, dále okolo Hlohoveckého rybníku až na silnici, na silnici odbočte doleva a jděte do Lednice.
Novomlýnská jezera Novomlýnská jezera - (Novomlýnské nádrže, Mušovská jezera, Pálavská jezera), tři velké přehradní nádrže pod Pálavou, na první nádrži se můžete koupat, plavat, jezdit na lodích a provozovat další vodní sporty (např. v kempu Merkur), na třetí nádrži jsou vyhlídkové plavby lodí. Přístup: z Lednice jeďte cca 20 km po silnici přes Bulhary a Dolní Věstonice až na hlavní spojovací silnici Brno-Mikulov, tam odbočte doprava na Brno, po cca 6 km (za přehradní hrází) je kemp Merkur; z Mikulova jeďte po silnici směrem na Brno, po cca 14 km odbočte (za přehradní hrází) doleva; z Brna jeďte po silnice směrem na Mikulov, po cca 36 km odbočte (před přehradní hrází) doprava. Viz též Dolní Morava (Lednicko-valtický areál, Pálavské vrchy, Břeclavsko, Mikulovsko) - mapa, Dolní Morava - mapa 2, Pálavské vrchy - hrubá mapa, Pálavské vrchy - podrobná mapa.
Zámecký program Lednice Zámecký program - dle Vašeho výběru: zámek Lednice, jeskyně Grotta, skleník, zahrada, park, koně, kočáry, plavby zámeckým areálem, show dravců, Minaret; náplň pořádáme v kteroukoli roční dobu, v zimě Vás zahřeje náše svařené vínko, lodě jsou zatepleny.
Jeskyně Grotta Jeskyně Grotta - umělá jeskyně, vyhloubená pod zámkem Lednice, čtvrtý prohlídkový okruh zámku, nejstarší a největší umělá jeskyně na světě, rozkládá se na ploše 90 čtverečních metrů, byla vybudována již v polovině 17. století, umělé krápníky a krápníky, dovezené z Moravského krasu, podzemí má představovat děsivé peklo, jsou zde figuríny z lednických pověstí, např. upír Ryzlink, který tvrdě potrestá každého, kdo by chtěl v Lednici krást víno, které je zde ve sklepeních také. Přístup: vchod je z prvního nádvoří, levá strana zámku, u pokladny druhého prohlídkového okruhu. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto a mapa.
Skleník Skleník - botanická zahrada, největší skleník v České republice, 92 x 13 x 10 m, 250 druhů exotických rostlin - tropické a subtropické, krásné palmy a květy, nejstarší sbírka v Evropě, skleník je postaven podle návrhu Angličana Deviena v letech 1843 – 1845, tato stavba byla se svou moderní železnou konstrukcí a polokruhovitou formou v tehdejší době mimořádně pokroková. Přístup: na pravé straně zámku. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto a mapa.
Zahrada Zahrada - francouzský styl (a la Versailles), překrásně kvetoucí květiny, záhony, okrasné rostliny a keře, ozdobné tvary, velké živé ploty. Přístup: vedle zámku vpravo. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto a mapa.
Park Park - anglický styl (a la Windsor), 574 druhů stromů z celého světa, velký Zámecký rybník, cesty, mosty, řeka, kanály, ostrovy, výhledy, Minaret s rozhlednou, římský Aquadukt, jeskyně Peklo (údajně tam žil poustevík), umělá zřícenina Janohrad (Janův hrad), park přirozeně přechází v lužní les, park byl budován po mnoho století, byly přivezeny také velké a vzrostlé stromy z Ameriky, Asie a Afriky, Zámecký rybník stavělo 700 lidí po dobu 7 let, to je 4900 člověkoroků, bylo přeloženo koryto řeky Dyje, byla vyhloubena díra pro rybník, vykopaná hlína byla použita na okolní náspy. Přístup: okolo skleníku za zámek. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto a mapa.
Lodě Plavby zámeckým areálem - pěkné motorové pramice s posádkou, vyhlídkové plavby po řece Dyji od Turbíny k Minaretu a Janohradu, příjemná doprava na společenské či firemní akce, park zámku Lednice, lužní lesy, meandrující řeka, ledňáčci, bobři, provoz i v zimě se svařeným vínkem. Přístup: 3 přístaviště - Turbína, Minaret, Janohrad. Přístaviště Turbína: projdete předem okolo zámku až k vysokému stromu na konci skleníku, odbočíte doleva, pokračujete až k řece Dyji, přejdete most. Přístaviště Minaret: za Minaretem po pěšině k řece Dyji. Přístaviště Janohrad: jdete od Janohradu k řece, 50 metrů proti proudu. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto, mapa. Tel.: 603516358, e-mail: info@1plavebni.cz.
Dravci Zayferus Dravci Zayferus - světový unikát, show dravců, k vidění je 50-100 dravých ptáků (kondoři, supi, orlihttp://www.lednice.org.), hodina letových ukázek v krásném přírodním prostředí, při ukázkách neteče krev (ptáci loví atrapy), můžete si nechat přistát dravce na ruku, nechat se vyfotografovat s dravým ptákem, zakoupit upomínkové předměty; předvádíme také ochočeného geparda, kterého si můžete pohladit a vyfotit se s ním; fotosoutěž o hodnotné ceny; prosím pozor: my působíme v zámeckém parku, nezaměnujte nás s jinou společností, která působí za parkovištěm. Přístup k nám: zámecký areál, obejděte skleník, pod skleníkem odbočte doprava, jděte cestou okolo rybníka, 200 m. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto, foto - gepard a mapa. Tel.: 608100440, e-mail: info@zayferus.cz.
Hotel Galant - koně a kočáry Hotel Galant - koně a kočáry - projížďky v areálu i po okolí, jízdy na Janohrad, svatební kočár, ustájení koní, výuka jízdy na koni. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto, mapa, Hotel Galant, restaurace, vinný sklep, vinařský dvůr, úschovna a půjčovna kol a bazén.
Jezdecký klub Mikulov - Stáje Hlavenka - Penzion Na koni Jezdecký klub Mikulov - Stáje Hlavenka - Penzion Na koni - penzion, restaurace, jízda na koni v areálu i v krajině, výuka jízdy, přijet můžete i s vlastním koněm, ustájení koní, k dispozici je prostorná stáj (zděné boxy), jezdecký areál (jezdecká hala s pískovým povrchem, dvě jízdárny, velká jízdní plocha, parkurové překážky, drezurní obdélník) a pastviny, chov sportovních koní, treninky, jezdecké závody (parkur, dresura), jízdu na koních si zde může užít každý - začátečníci i pokročilí, dospělí, dospívající i děti, existuje řada variant výjezdů, ubytování za bezkonkurenční cenu, pořádáme také firemní akce, narozeniny, promoce, Silvestryhttp://www.lednice.org., hipoterapie pro děti i dospělé ve spolupráci s Dětským stacionářem Mikulov. Přístup: pěšky nebo kole: z centra Mikulova jděte po staré valtické silnici (Komenského, Vídeňská a Valtická ulice), na kraji města odbočte po cestě šikmo doleva, jděte pod Svatým Kopečkem cca 1 km, po příjezdu na asfaltovou silničku odbočte doprava do údolí, autem: z centra Mikulova jeďte směrem na Milovice (Gagarinova, Hniliště a Bezručova ulice), na konci města odbočte šikmo doprava, ještě po staré dlážděné a poté asfaltové silnici cca 2 km dolů do údolí. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto, mapa a penzion. Tel.: 737319753, 732817507, e-mail: lubomir.hlavenka@seznam.cz.
Lodě Lodě Lodě - vyhlídkové plavby po řece Dyji z Břeclavi k Novomlýnským jezerům (Mušovská jezera, Pálavské jezera) nebo po Novomlýnských jezerech, romantická krajina, lužní lesy, velkolepé výhledy na panorama Pálavy (Pálavské vrchy, Pavlovské vrchy), možnost pořádání společenských akcí, firemních akcí, setkání a oslav přímo na lodi, příjemným zpestřením plavby může být zastávka na Janohradě (umělá zřícenina), kterou je možné spojit s piknikem na hradním nádvoří či na travnatém břehu meandrující řeky.
Půjčovna, úschovna a opravna kol Lednice Půjčovna, úschovna a opravna kol Lednice - půjčovna kol, úschovna kol, opravna kol, úschovna zavazadel, parkoviště osobních automobilů a motorek, netahejte se s bágly při prohlídce zámku, uschovejte si bezpečně Vaše zavazadla a kolo (bez starostí, že vám jej někdo na veřejnosti ukradne), dopřejte si cyklistické výlety do krásného okolí Lednice, u nás zaparkujete i když je jinde plno. Přístup: z radničního náměstí nahoru na Břeclav, 50 m. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny. Tel.: 776625817, 608825415, e-mail: Penacek@seznam.cz.
Úschovna a půjčovna kol Hotel Galant - Úschovna a půjčovna kol - pro hotelové hosty. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto, mapa, hotel, restaurace, vinný sklep, vinařský dvůr, bazén a koně a kočáry.
Prodejna Sklo Bohemia Prodejna Sklo Bohemia - prodejna u silnice Lednice-Břeclav, nádherné sklo, tradiční výroba, olovnatý křišťál, broušené sklo, sklenice, džbány, karafy, mísy, misky, vázy, figurky, dekorace, dárky..., levné ubytování nedaleko lázní Lednice, 2 pokoje po 3 lůžkách, kuchyně, koupelna, WC, krytá terasa, dvorek na grilování, restaurace, v lázních jsou k dispozici dva skvělé léčivé prameny (jodobromová voda s unikátním složením), bazén a řada lázeňských procedur. Přístup: levý horní roh Zámeckého náměstí, silnicí nahoru na Břeclav, 200 m; pokud jedete od Břeclavi, pak cca 250 m po vjezdu do Lednice. Viz též Ubytování U lázní - mapa, Ubytování U lázní.
Lázně Lednice Lázně Lednice (bazén, léčení, procedury, ozdravné a relaxační pobyty) - Lázeňský dům Perla, 38 dvojlůžkových pokojů (WC, sprchový kout a TV na pokoji), restaurace, bar, terasa, dřevěné sochy, dva skvělé léčivé prameny, jodobromová voda s unikátním složením, bazén, sauna, řada procedur (masáže, koupele, zábaly...), Internet k dispozici, pobyty hrazené pojišťovnou, relaxační pobyty, ubytování, stravování, prostory pro školení. Přístup: na kraji Lednice, na dohled od silnice Břeclav - Lednice. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto, mapa, ubytování a restaurace. Tel.: 519304811, 724730804, e-mail: recepce@lednicelazne.cz.
Koně Hippoclub Lednice Koně Hippoclub Lednice - jízda v sedle pro děti i dospělé, koně i poníci, vyjížďky do krajiny, zážitky z projížďek okolo řeky Dyje a lužními lesy k Janohradu, relaxační pobyty u koní pro dospělé, prázdniny v sedle pro děti, Hubertovy jízdy, vinný sklep. Přístup: Penzion Hippoclub, silnice z Lednice na Podivín, 300 m. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto - koně, kočáry, svatby a akce, foto - selská olympiáda, mapa, penzion, restaurace, jídelní lístek, vinný sklep, kočáry, trasy a selská olympiáda. Tel.: 519340477, 736625745, e-mail: hippoclub@penzion.com.
Kočáry Hippoclub Lednice Kočáry Hippoclub Lednice - romantické projížďky v kočáře zámeckým parkem, výletní kočáry, kočáry pro zájezdy, oslavy, společenské a firemní akce, svatební kočár pro novomanžele, možnost vození a fotografování v zámeckém areálu, vinný sklep. Přístup: Penzion Hippoclub, stanoviště jsou za zámkem u Turbíny a u Minaretu, po dohodě jsou možné i jiné trasy, například lužními lesy k Janohradu. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto - koně, kočáry, svatby, akce, foto - selská olympiáda, mapa - zámecký program, mapa, penzion, restaurace, vinný sklep, koně, trasy a selská olympiáda. Tel.: 519340477, 736625745, e-mail: hippoclub@penzion.com.
Bazén Hotel Galant Bazén Hotel Galant - venkovní bazén 25 m, přimo u hotelové budovy. Přístup: vedle velkého parkoviště. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto, mapa, hotel, restaurace, vinný sklep, vinařský dvůr a úschovna a půjčovna kol.
bazén Bazén Relax Hotel Štork - vítejte v novém hotelu, který se nachází pouhých 5 minut volné chůze od centra Lednice, hostům nabízíme příjemné ubytování, vhodné jak pro rodinnou rekreaci, tak pro individuání pobyty, celkový počet pevných lůžek je 56 plus 10 přistýlek, v hotelu naleznete bistro s občerstvením, vinotéku, venkovní zastřešený bazén s protiproudem, vířivku, saunu, k dispozici jsou masáže, parkování před hotelem je hlídáno kamerovým systémem, přijímáme platební karty a poukázky, poskytujeme zvýhodněné balíčky služeb. Přístup: z centra Lednice po Valtické ulici, 200 m. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto, mapa, hotel a vinárna. Tel.: 519440940, 733133833, e-mail: recepce@relaxhotelstork.cz.
Autokemp Apollo - kemp Autokemp Apollo - večer Autokemp Apollo - Lednické rybníky Autokemp Apollo - velký kemp pod hrází Mlýnského rybníka s mnoha možnostmi zábavy, střed turistických a cyklistických stezek v překrásné přírodě Lednicko-valtického areálu, ubytování v přírodním prostředí (trávník, stromy, potok), dřevěné chatky dvou-, čtyř-, pěti- a šestilůžkové (stůl, noční stolek, židle, skříně, postel s přikrývkou a polštářem, povlečení, elektřina, osvětlení), stanování na volných zatravněných plochách, místa pro karavany a obytné přívěsy (s elektrickou přípojkou 220 V), pitná voda k dispozici v celém areálu kempu, společné sprchy s teplou a studenou vodou a společná zděná WC, restaurace, prodej občerstvení, kryté posezení, gril, sluneční bar, cykloterasa, nový vinný sklep s kapacitou 100 osob, dvě hřiště na volejbal, nohejbal a fotbal, badmintonový kurt, ping-pongový stůl, pískoviště, houpačky a průlezky pro děti, možnost koupání 100 m od kempu, parkování na místě, uzamykatelná kolárna (bez poplatků), ohniště (za předpokladu dodržování bezpečnostních předpisů), v sezóně večerní zábavy, hudba k poslechu a k tanci, country kapely, střední proud, rock), krásné okolí, zámek Lednice, Minaret, Janův hrad, Lednické rybníky, Apollonův chrám, Lovecký zámeček, Nový dvůr, Tři Grácie, Svatý Hubert, individuální turistika, společenské akce, firemní akce. Přístup: silnice z Břeclavi do Lednice, 6 km, kemp je napravo od Mlýnského rybníka, silnice z Lednice do Břeclavi, 2 km, kemp je nalevo od Mlýnského rybníka. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto, mapa, restaurace a vinný sklep.
Krytý bazén a letní koupaliště Břeclav Krytý bazén a letní koupaliště Břeclav - krytý bazén, Delfínek (malý krytý bazén pro děti), velký venkovní bazén 50 m, tobogán 90 m, skluzavka Kamikadze (výška 10 m, sklon 47 stupňů), menší bazén 25 m se skluzavkou, pro děti 2 malé bazénky (brouzdaliště) spojené miniskluzavkou, pláž, velká travnatá plocha pro slunění i se stromy pro ty, kteří rádi stín, plážový fotbal, streetball (betonová plocha na košíkovou s jedním košem), 2 hřiště na plážový volejbal, minigolf, ruské kuželky, stolní tenis, sauna, masáže, fitness, aerobic, plavání pro veřejnost, pronájmy bazénu a plavání pro organizace a firmy, kurzy plavání pro děti, mládež i dospělé, plavání kojenců a batolat, občerstvení. Viz též turistik.cz - letní koupaliště Břeclav.
Koupaliště Riviéra Mikulov Koupaliště Riviéra Mikulov - areál koupaliště je v blízkosti komunikace Brno - Vídeň, v krásném prostředí s výhledem na dominanty Mikulova (Zámek a Svatý kopeček), venkovní bazény: plavecký, rekreační a dojezdový, dětské brouzdaliště, tobogán 54 m, skluzavka 24 m, odkládací skříňky, slunečníky, úschovna kol a batohů, pořádáme oblíbené večení koupání; v blízkosti areálu je možnost parkování a nákup v obchodním centru Billa, koupaliště Riviéra je otevřeno denně od 1.5. do 30.9. Přístup: Přístup: z náměstí dolů ulicí Piaristů, na křižovatce rovně do ulice Republikánské obrany; z ulice 28. října (spojnice Brno-Vídeň) doleva nahoru ulicí Republikánské obrany. Viz též otevírací doby a ceny, foto a mapa. Tel.: 539029753, 539029744, e-mail: gembicky@tedos.cz.

kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny

 
Zámek Lednice - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
tel.: 519 340 128
email: lednice@brno.npu.cz
Otevírací doby:
leden: zavřeno.
únor, březen, listopad a prosinec, pouze sobota a neděle 1. okruh, 10:00 - 16:00 hodin.
duben a říjen: soboty a neděle, 9:00 - 17:00 hodin; ve všední dny pouze na objednávku.
květen a červen: denně mimo pondělí, 9:00 - 17:00 hodin.
červenec - srpen: denně, 9.00 - 17:00 hodin.
září: denně mimo pondělí, 9:00 - 16:00 hodin.
poslední prohlídka hodinu před zavírací dobou.
Ceny:
I. okruh - reprezentační sály (max. 45 osob ve skupině, délka prohlídky 45 minut).
dospělí: 150 Kč.
děti, studenti, důchodci: 105 Kč.
rodinné vstupné: 405 Kč.
II. okruh - knížecí apartmány (max. 25 osob ve skupině, délka prohlídky 45 minut).
dospělí: 150 Kč.
děti, studenti, důchodci: 105 Kč.
rodinné vstupné: 405 Kč.
III. okruh - dětské pokoje a muzeum loutek.
dospělí: 150 Kč.
děti, studenti, důchodci: 105 Kč.
rodinné vstupné: 405 Kč.
Všechny okruhy lze telefonicky dohodnout i mimo otevírací dobu.
Příplatky za služby:
cizojazyčný výklad: 50 Kč.
prohlídka mimo otevírací dobu v sezóně po dohodě se správou SZ: 100% základního vstupného.
prohlídka mimo sezónu po dohodě se správou SZ: 200% základního vstupného.
Slevy ze vstupného:
Jsou poskytovány školní mládeži, organizovaným skupinám předškolní mládeže (MŠ, platí se od 6-ti letých dětí a výše), studentům, učňům, invalidům, seniorům, držitelům karty CIC, karty mládeže EURO.
Volný vstup:
Je poskytován předškolním dětem v neorganizovaných skupinách, pracovníkům Národního památkového ústavu, členům sdružení FOD, ICOMOS a členům Asociace muzeí a galerií v ČR, pouze po předložení příslušných průkazů.

Zámek Valtice - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
tel.: 519 352 423
email: valtice@brno.npu.cz
Otevírací doby:
Duben, říjen: víkendy a svátky, 9:00 - 16:00.
Květen a září: každý den kromě pondělí, 9:00 - 17:00.
Červen - srpen: každý den kromě pondělí, 9:00 - 18:00.
V dubnu a říjnu individuelně jen víkendy a svátky, přes týden skupiny na objednávku.
Možnost prohlídky i v pondělí za 100 % příplatek.
Délka prohlídky: cca 50 minut.
Polední přestávka: 12:00 - 12:30.
Poslední prohlídka začíná 1 hodinu před zavírací dobou.
Prohlídku lze telefonicky dohodnout i mimo otevírací dobu.
Vstupné:
Knížecí okruh:
Plné vstupné: 110 Kč, 4 EURO
Snížené vstupné (děti 6-15 let, studenti, senioři, ZTP): 80 Kč, 3 EURO
Rodinné vstupné: 300 Kč, 11 EURO.
Císařský okruh:
Plné vstupné: 150 Kč, 6 EURO
Snížené vstupné (děti 6-15 let, studenti, senioři): 110 Kč, 4 EURO
Rodinné vstupné: 430 Kč, 16 EURO.
Barokní divadlo:
Plné vstupné: 90 Kč, 3.5 EURO
Snížené vstupné (děti 6-15 let, studenti, senioři, ZTP): 60 Kč, 3.5 EURO
Rodinné vstupné: 240 Kč, 9 EURO.
Příplatky:
- cizojazyčný výklad: 50 Kč/osoba
- natáčení na kameru, fotografování: 100 Kč.
- vstup mimo otevírací dobu: 100% k základnímu vstupnému
- vstup mimo sezónu: 100% k základnímu vstupnému
Přičemž je možné uplatnit vstupné mimo sezónu nebo otevírací dobu s příplatkem za cizojazyčný výklad.
Zapůjčení cizojazyčného textu: zdarma.
Nárok na slevu a vstup zdarma:
Nárok na slevu ze vstupného do Státního zámku Valtice mají držitelé karty mládeže EURO, držitelé karty ISIC nebo obdobného dokladu prokazujícího, že jeho držitel je frekventantem řádného denního studia (index apod.), držitelé průkazu ZTP a senioři nad 65 let (na základě předložení průkazu totožnosti).
Ke vstupu zdarma do Státního zámku Valtice jsou oprávnění držitelé karty NPÚ, karty ICOMOS, karty ICOM, karty Asociace muzeí a galerií ČR, dále držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí, průkazu ZTP/P, průkazu České centrály cestovního ruchu CzechTourism a novináři předem ohlášení správě objektu.

Zámek Mikulov - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
Duben, říjen, listopad: pátek – neděle 9.00 – 16.00.
Květen, červen, září: úterý – neděle 9.00 – 17.00.
Červenec, srpen: úterý – neděle 9.00 – 18.00.
Poslední prohlídka hodinu před zavírací dobou.
Vstupné:
Celkový okruh: 150 Kč.
Historie + zámecký sklep a obří sud: 120 Kč.
Historie: 80 Kč.
Zámecký sklep a obří sud: 50 Kč.
Víno napříč staletími: 50 Kč.
Římané a Gemnáni v kraji pod Pálavou: 50 Kč.
Noční prohlídka: 150 Kč.
Rodinné vstupné 300 Kč.
Sleva 50 procent:
Děti od 6 do 15 let, studentí, důchodci, držitelé karet ISIC, ITIC, GO25, držitelé průkazek ZTP.

Minaret - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
paní Novotná, 724 663 510
Otevírací doby:
leden, únor, březen: zavřeno.
duben a říjen: denně mimo pondělí, 9.00 - 16.00 hodin.
květen, červen, září: denně mimo pondělí, 9.00 - 17.00 hodin.
červenec, srpen: denně, 9.00 - 17.00 hodin.
Ceny:
dospělí: 50 Kč
děti, studenti, důchodci, zdravotně postižení: 30 Kč.

Janohrad - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
tel.: 519 355 134
paní kastelánka Darina Horká
Otevírací doby:
Duben, říjen: víkendy a svátky, 9:00-17:00.
Květen - září: každý den kromě pondělí, 9:00-17:00.
Ceny:
dospělí: 60 Kč.
děti, studenti a důchodci: 40 Kč.

Rendezvous - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
Otevírací doby:
Duben, září: víkendy a svátky, 10:00 - 17:00.
Květen: pátek, sobota, neděle, 9:00 - 17:00.
Červenec, srpen: každý den kromě pondělí, 10:00 - 18:00.
Délka prohlídky: cca 30 minut.
Polední přestávka: 12:00 - 13:00.
Poslední prohlídka začíná 45 minut před zavírací dobou.
Základní vstupné: 30 Kč, 1.5 EURO
Snížené vstupné I: 20 Kč, 1 EURO (senioři)
Snížené vstupné II: 45 Kč, 2 EURO (děti od 6 do 15 let, studující po předložení průkazu, senioři a zdravotně postižení po předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P)
Volný vstup:
(děti do 5 let včetně, pracovníci Národního památkového ústavu, členové sdružení FOD, ICOMOS a členové Asociace muzeí a galerií ČR po předložení průkazu)
Příplatky:
- cizojazyčný výklad: 100% k základnímu vstupnému
- vstup mimo otevírací dobu: 100% k základnímu vstupnému
- vstup mimo sezónu: 200% k základnímu vstupnému
Přičemž je možné uplatnit vstupné mimo sezónu nebo otevírací dobu s příplatkem za cizojazyčný výklad.

Reistna - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
tel.: 519 352 423
Otevírací doby:
Duben, říjen: víkendy a svátky, 9:00 - 16:00.
Květen, červen: každý den kromě pondělí, 9:00 - 17:00.
Červenec, srpen: každý den kromě pondělí, 9:00 - 18:00.
Září: každý den kromě pondělí, 9:00 - 17:00.
Polední přestávka: 12:00 - 13:00.
Poslední prohlídka začíná 30 minut před koncem otevírací doby.
Vstupné:
Základní vstupné: 25 Kč, 1 EURO
Snížené vstupné: 20 Kč, 1 EURO (senioři)
Snížené vstupné II: 20 Kč, 0.5 EURO (děti od 6 do 15 let, studující po předložení průkazu, senioři a zdravotně postižení po předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P)
Příplatky:
- cizojazyčný výklad: 100% k základnímu vstupnému
- vstup mimo otevírací dobu: 100% k základnímu vstupnému
- vstup mimo sezónu: 200% k základnímu vstupnému
Přičemž je možné uplatnit vstupné mimo sezónu nebo otevírací dobu s příplatkem za cizojazyčný výklad.
Nárok na slevu a vstup zdarma:
Nárok na slevu ze vstupného do Státního zámku Valtice mají držitelé karty mládeže EURO, držitelé karty ISIC nebo obdobného dokladu prokazujícího, že jeho držitel je frekventantem řádného denního studia (index apod.), držitelé průkazu ZTP a senioři nad 65 let (na základě předložení průkazu totžnosti).
Ke vstupu zdarma do Státního zámku Valtice jsou oprávnění držitelé karty NPÚ, karty ICOMOS, karty ICOM, karty Asociace muzeí a galerií ČR, dále držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí, průkazu ZTP/P, průkazu České centrály cestovního ruchu CzechTourism a novináři předem ohlášení správě objektu.

Kozí hrádek - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
Otevírací doba:
Je-li vyvěšena vlajka, případně dle dohody na tel: 608 002 976.
Cena: 20 Kč/osoba.
Snížená cena (děti, studenti): 10 Kč/osoba.

Jeskyně Turold - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
Otevírací doba
Duben, listopad: pondělí–pátek dle dohody pro skupiny od 10 osob, nutná telefonická rezervace nejméně 2 dny předem.
Květen: úterý–neděle 9.00–16.30.
Červen–srpen: pondělí–neděle 9.00–17.00.
Září–říjen: úterý–pátek prohlídky v 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 hod., sobota–neděle 9.00–16.00.
Cervenec, srpen: každé úterý večerní prohlídky pri svíčkách, 19:00-21:00 hod.
Poslední prohlídka hodinu před zavírací dobou.
Vstupné:
Plné: 80 Kč.
Snížené: 50 Kč.
Důchodci: 60 Kč.
Děti do 6 let: zdarma.

Jeskyně Grotta - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
Otevírací doby:
duben a říjen: soboty a neděle, 9:00 - 17:00 hodin; ve všední dny pouze na objednávku.
květen - srpen: denně mimo pondělí, 9.00 - 18:00 hodin
září: denně mimo pondělí, 9:00 - 17:00 hodin.
polední přestávka: 12:00 - 13:00 hodin.
Ceny:
dospělí 50 Kč
děti, studenti, důchodci, zdravotně postižení: 25 Kč.

Skleník zámku Lednice - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
Otevírací doby:
únor, březen, listopad a prosinec: soboty a neděle, 9:00 - 16:00 hodin.
duben a říjen: denně mimo pondělí, 9:00-16:00 hodin.
květen, červen a září: denně mimo pondělí, 9:00 - 17:00 hodin.
červenec a srpen: denně, 9:00 - 17:00 hodin.
Ceny:
plné vstupné: 60 Kč.
snížené vstupné (děti, studenti, důchodci, zdravotně postižení): 40 Kč.

Zahrada zámku Lednice - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
Otevírací doby:
Celoročně, každý den, 6:00 - 22:00.
Vstup je zdarma.

Park zámku Lednice - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
Otevírací doby:
Celoročně, každý den, 6:00 - 22:00.
Vstup je zdarma.
Průvoce parkem: 100 Kč.

Fotografie

Lednice,zámek - Valtice,zámek - Mikulov,zámek - Salety - Pálava

Lednice,zámek

Valtice,zámek

Mikulov,zámek

Salety

Apollo
Apollo
Apollo
Vodovod - Aquaduct
Vodovod - Aquaduct
Jeskyně - Cave
Jeskyně - Cave
Reistna (Kolonáda - Colonnade)
Rybniční zámeček - Fishing Chateau
Rybniční zámeček - Fishing Chateau
Rybniční zámeček - Fishing Chateau
Lovecký zámeček - Hunting Chateau
Janohrad - Castle of John
Janohrad - Castle of John
Janohrad - Castle of John
Janohrad - Castle of John
Janohrad - Castle of John
Janohrad - Castle of John
Hraniční zámeček - Little Border Chateau
Hraniční zámeček - Little Border Chateau
Maurská vodárna - Moresque Waterworks
Pohansko
Pohansko
Pohansko
Rendezvous
Rendezvous
Svatý Hubert - Saint Hubert
Svatý Hubert - Saint Hubert
Tři Grácie - Three Gracias
Tři Grácie - Three Gracias
Tři Grácie - Three Gracias

Pálava

Dívčí hrady - Stronghold of Girls
Dívčí hrady - Stronghold of Girls
Sirotčí hrádek - Stronghold of Orphans
Sirotčí hrádek - Stronghold of Orphans
Sirotčí hrádek - Stronghold of Orphans
Sirotčí hrádek - Stronghold of Orphans

Mapa

WWW odkazy

 
Lednicko-valtický areál - dobrý popis památek.

Lednicko-valtický areál - dobrý popis obcí.

Pálava - oficiální stránky.

Pálava - krásné moravské vápencové kopce, fotografie.

© Petr Hejl