Lednice na Moravě, 608374535, phejl@lednice.org, drobné architektonické skvosty v krajině, Liechtenstein, Hartmuth, zámek, zámky, zámečky, hrady, umělé zříceniny, letohrádky, chrámy, kaple, rozhledny, vyhlídkové terasy, umělé jeskyně
Lednice na Moravě, Lednicko-valtický areál, Pálava, zámek, lázně, ubytování, penziony, hotely, vinné sklepy, restaurace, město, obec, region, cestování, turistika, zájezdy, pobyty, výlety, návštěvy, procházky

Lednice na Moravě
Česky: Salety - drobné architektonické skvosty v krajině
English: Salets - Petty Architectonical Sightseeings in Landscape
Francais: Saletés - monuments architectoniques petits dans le paysage
Deutsch: Saleten - kleine architektonische Gedenkstätte in der Landschaft

Úvodní obrázek - Prezentační bloky - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
Fotografie - Mapa - WWW odkazy

Úvodní obrázek

Salety

Prezentační bloky

Minaret Minaret - symbol multikulturní oblasti, náboženský symbol, rozhledna, výška 60 metrů, 302 schodů, 3 patra, na každém z nich je vyhlídkový ochoz, na vrcholu Minaretu je rozhledna, nádherná vyhlídka na zámek, park, rybník, Lednicko-valtický areál, Pálavské vrchy, hraniční kopce nad Valticemi (hranice Česká republika - Rakousko) a Bílé Karpaty, při výborné viditelnosti je vidět střecha kostela Stephansdom ve Vídni, Minaret se nachází v původně bažinaté krajině, na místě močálu, ten byl částečně vysušen, na místě byla vyhloubena velká základová jáma, v základech jsou olšové piloty, dubové překlady a na nich betonová deska, Minaret je nejstarší rozhledna v České republice, byl postaven před 200 lety, stavitelem byl Josef Hardtmuth - dvorní architekt šlechtického rodu Liechtensteinů. Přístup: pěšky, cca 2 kilometry, kočárem nalevo od Turbíny po cestě parkem okolo Zámeckého rybníku nebo lodí napravo od Turbíny po řece Dyji, procházka či projížďka k Minaretu (včetně vyhlídky z jeho vrcholu) trvá cca 1.5 hodiny; pokud máte s sebou kola, můžete si je uzamknout ve stojanech před zámkem, nebo si je uschovat v úschovně nad náměstím Lednice. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, mapa, Minaret - Wikipedie, legendy o Minaretu.
Janohrad Janohrad - Janův hrad, umělá zřícenina, postaven na začátku 19. století pro zábavu šlechty, nachází se na břehu řeky Dyje v krásném lužním lese, uvnitř je expozice šlechtického života, zemědělská a lovecká expozice, hrad byl vybudován v letech 1807 - 1810 podle projektu Josefa Hardtmutha a pojmenován po Janu z Lichtensteina, jednopatrová budova se čtyřmi polozbořenými věžemi, v prvním patře rytířský sál, čtvercové nádvoří je obehnané hradbami se střílnami, v přízemí byly psince a stáje pro koně. Přístup: pěšky nebo na kole - od Lednického zámku, podél skleníku až k vysokému stromu, jděte doleva okolo skleníku, dále po cestě okolo rybníka, před řekou Dyjí odbočte podle šipek doprava, jděte cca 2 km lužními lesy až dojdete znovu k řece Dyji, na druhé straně řeky je vidět Janohrad, jděte doprava podél toku Dyje cca 100 metrů, přejděte dřevěnou lávku a jste u Janohradu; v kočáře: projížďka od Turbíny k Janohradu lužními lesy; na kole, na koni, autem či autobusem: jeďte z Lednice po silnici směrem na Podivín, po cca 1 kilometru odbočte doprava (před řekou Dyjí), ignorujte zákaz vjezdu (pro turisty neplatí), jeďte po asfaltové cestě cca 2 km až na parkoviště u Janohradu. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto, Lednicko-valtický areál - mapa a Janohrad - Wikipedie.
Obelisk Obelisk - kamenný sloup, 23 metrů vysoký, označuje důležitý bod v krajině, stojí přesně v půli cesty mezi obcemi Lednice a Přítluky, byl postaven při příležitosti uzavření míru v Campo Formio mezi císařem Napoleonem Bonapartem a rakouským arcivévodou Karlem Ludvíkem Janem, Obelisk byl postaven v roce 1798, dal jej postavit Alois Josef I. z Liechtensteina podle projektu Josefa Hardtmutha, Obelisk u Lednice byl postaven čtyřicet let před známým černým obeliskem v Paříži. Přístup: z Lednice po silnici na Podivín, po cca 2 km (za mostem přes řeku Dyji) odbočte doleva, projděte branou v plotě (tento plot bude pravděpodobně časem odstraněn), jděte rovně po široké cestě, po 200 m dojedete k Obelisku.
Apollo Apollo - (Apollonův chrám), krásná stavba na břehu Mlýnského rybníka, replika řeckého chrámu, jeden ze symbolů multikulturní krajiny, můžete jej obdivovat během výletu nebo během turistického výšlapu, nebo můžete ležet na travnaté stráni pod ním, slunit se, koupat se a plavat ve velkém Mlýnském rybníku a snít o starých dobrých časech. Přístup: z Lednice po silnici směrem na Břeclav, cca 2 km, za hrází Mlýnského rybníku odbočte po cestě vpravo, po cca 200 metrech přijdete k Apollonovu chrámu. Viz též foto.
Tři Grácie Tři Grácie - (Chrám Tří Grácií), půvabná stavba na vyvýšenině nad Prostředním rybníkem, je to kolonáda ve tvaru půlkruhu s 12 iónskými sloupy, uprostřed je sousoší Tři Grácie, vytesané z jednoho balvanu, tři Grácie jsou Athéna, Afrodité a Artemis, na druhé straně rybníka je průsekem vidět Rybniční zámeček, Tři Grácie sloužily šlechtě jako místo pro hry lásky šálivé. Přístup: z Lednice po silnici směrem na Valtice, cca po 3 kilometrech (za hrází rybníka) je křižovatka, tam odbočte po asfaltové cestě doleva, po 200 metrech se dostanete k Třem Gráciím. Viz též foto.
Svatý Hubert Svatý Hubert - (Kaple Svatého Huberta), trojboká stavba, která symbolizuje Boží oko, postaveno z pískovce na hezkém místě, mýtina uprostřed lesů, písčitá půda, borovice, klidné a symbolické místo, můžete se zde pomodlit a zamyslet se nad smyslem života. Přístup: pěšky, na kole, na koni nebo v koňském kočáře, u cesty od Třech Grácií k Rendezvous. Viz též foto.
Rendezvous Rendezvous - (Dianin chrám, Chrám bohyně Diany), velká stavba, replika řeckého chrámu, další symbol multikulturní krajiny, symbol Diany - bohyně lovu, lov ovšem v oblasti zakázal šlechtic a humanista Jan II. z Liechtensteina, známý ochránce zvířat, na svou dobu to byl nevídaný a průkopnický čin, na mýtině pod obloukem chrámu si můžete odpočinout při cestě lesem z Lednice do Valtic, kterou můžete absolvovat pěšky, na kole, v kočáře nebo na koni. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny a foto.
Hraniční zámeček Hraniční zámeček - hotel, restaurace a vinný sklep v nádherně zrenovované památce UNESCO, nejhezčí v regionu, užijte si šlechtického života, architektonický skvost uprostřed malebné přírody, areál na břehu velikého rybníka (Hlohovecký rybník, vodní ptáci), trávník, pěšinky, sochy, noční osvětlení, východisko několika turistických tras, stylové historické prostředí, klid, pohoda, venkovní posezení, krásný výhled, restaurace (výborná kuchyně, vybraná vína), kavárna, salonky, terasa, kongresový sál, sauna, fitness, půjčování (kola, sportovní potřeby), elektronické parkoviště, bezbariérový přístup, vinný sklep, živá hudba, procházky a vyjížďky do okolí, jízda na koni a v kočáře, souhrnně ideální pro ozdravný pobyt, odpočinek a regeneraci. Přístup: z Lednice po silnici směr Valtice, po 3 km odbočte vpravo do Hlohovce, projeďte obcí až k zámečku. Viz též foto, mapa, "Hraniční zámeček - domovská stránka a Hraniční zámeček - Wikipedie.
Reistna Reistna - (Reisna, Rajsna, Kolonáda), mohutná stavba, postavená na kopci nad městem Valtice, vyhlídková terasa, krásný výhled na Valtice, Lednici, Lednicko-valtický areál, kopce, Pálavské vrchy, na hory Malé Karpaty a Bílé Karpaty a také do Rakouska. Přístup: z Lednice do Valtic, odtud pěšky nebo na kole cestou vzhůru, případně autem nebo autobusem po silnici k hraničnímu přechodu Schrattenberg, před hranicí zaparkujte a dejte se cestou nalevo, po cca 200 metrech je Rendezvous; na druhé straně silnice je po cca 2 kilometrech obec Úvaly, kde se můžete občerstvit ve vinném sklepě. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, foto a Reistna - Wikipedie.
Katzelsdorfský zámeček Katzelsdorfský zámeček - zaniklá saleta, bývalý lovecký pavilon a hájovna, byl umístěn v lesích nedaleko města Valtice - historické rezidence šlechtického rodu Liechtensteinů, zámeček byl součástí kulturní krajiny - po staletí budované a dodnes převážně dochované krajinářské kompozice, která vyvrcholila stavbou salet na počátku 19. století za vlády knížete Jana I. z Liechtensteina (1805-1836), plány zpracoval knížecí architekt Josef Kornhäusel (1811-1817), stavba byla dokončena až kolem roku 1819 architektem Franzem Engelem, Jakub Fintajsl ve své knize Valtice a okolí, z roku 1930, uvádí toto: "Je to rozlehlá, na tři strany otevřená síň, oddělená řadami pilířů od bočních polokruhových prostor a přední dlouhé chodby, Stěny zdobí reliéfy s loveckými výjevy. Celý lovecký pavilon je obrostlý divokým vínem, jež jako malebné záclony splývá s říms.", rámec stavby tvořila louka obklopená Katzelsdorfským lesem a zámeček byl spojen s Valticemi alejí vysazenou kolem roku 1800.
Pohansko Pohansko - (Zámek Pohansko, Zámeček Pohansko), jedno z center říše Velké Moravy (Velehrad, Mikulčice, Pohansko, Nitra), osídleno před asi 1200 lety, krásně opravený zámeček u Břeclavi, staroslovanský skanzen a muzeum, nálezy ze staroslovanských sídlišť a hradišť (Mikulčice, Velehrad, Nejdek), základy slovanské svatyně, replika zemnice (chýše starých Slovanů), vojenský bunkr z doby 2. světové války, přístupný pro návštěvníky. Přístup: z Lednice do Břeclavi (pěšky, na kole, autem, autobusem, vlakem), dále okolo vlakového nádraží, podjeďte most pod železniční tratí, jeďte po silnici cca 500 metrů, odbočte doprava na asfaltovou cestu, jeďte cca 1.5 km, přijedete k Pohansku. Viz též foto.
Pálava Pálava - (Pálavské vrchy, Pavlovské vrchy), nádherné kopce uprostřed roviny, nejzazší západní výběžek Karpat, zelené kopce, bílé skály (vápence), lesy, stopy pravěkého moře, vrcholy: Děvín, Obora, Pálava, Stolová hora a Svatý Kopeček, byla zde pravěká sídliště, Pálava připomíná obrovského ležícího pohádkového ještěra, daleké výhledy, několik zřícenin: Dívčí hrady (Děvičky), Nový hrad, Sirotčí hrádek, Turold a Kozí hrádek. Přístup: z Lednice do Pavlova, Dolních Věstonic, Mikulova, Bavor nebo Perné pěšky, na kole, na koni, autem, autobusem či vlakem, dále pěšky; z Pavlova jděte nahoru po silnici směrem na Mikulov (Klentnici) a po cca 500 metrech odbočte doprava po cestě vzhůru; z Dolních Věstonic jděte po náměstí okolo kapličky, po cca 20 metrech odbočte doprava a poté jděte po cestě vzhůru; z Mikulova jděte po cestě přes Turold na Stolovou horu nebo po silnici do Klentnice a poté po cestě vzhůru; z Bavor jděte po asfaltové cestě vzhůru, cesta se točí nejprve doprava a poté doleva; z Perné jděte nahoru po silnici směrem na Klentnici, nahoře v sedle na rozcestí silnic buďto můžete odbočit doleva do Soutěsky a na Dívčí hrady, nebo můžete odbočit doprava do Klentnice a na Sirotčí hrádek. Viz též foto, hrubá mapa, podrobná mapa a Pálava - oficiální stránky.
Skála Martínka Skála Martinka - moc hezká bílá vápencová skála na Pálavě, vysoká cca 70 metrů, v okolí jsou hezké lesy a sídlí tam draví ptáci, na vrchol je možno dojít relativně pohodlně zezadu pěšinou, z vrcholu je krásný rozhled do krajiny. Přístup: z Lednice po silnici do Klentnice nebo do Perné; z Klentnice jděte po silnici směrem na Pavlov, po cca 1.5 km (na křižovatce silnic) odbočte doprava, jděte po silnici dolů, po cca 200 metrech odbočte po cestě doprava, jděte rovně okolo Pálavy cca 1 km až k úpatí Martinky; z Perné jděte nahoru po silnici směrem na Klentnici, cca po 1 km (200 m před sedlem) odbočte směrem doleva, jděte rovně okolo Pálavy cca 1 km až k úpatí Martinky; od úpatí Martinky jděte pěšinkou, vzhůru, zadem, okolo skály, až na vrchol.
Jeskyně Turold Turold - hezký vrch nad Mikulovem, velká jeskyně (podzemní systém) měří přes 2 km, jeskyně jsou v Ernstbrunnských vápencích jurského stáří, pro návštěvníky trasa 300 metrů, nejvýše položené patro tvoří holé puklinovité chodby mezi mohutnými skalními bloky, subhorizontální střední patro má prostornější síně s neobvyklými tvary stěn charakteru korálových útesů s množstvím dutinek, které jako bělostná kamenná pěna přechází místy do hráškovitých až keříčkovitých výrůstků s drúzami drobných třpytivých krystalků kalcitu, v návštěvnících vyvolávají dojem procházky po dně jurského moře, spodní patro tvoří strmě klesající chodby uzavřené vodou, v hloubce 37 metrů se nachází jezerní dóm s 8 m hlubokým jezerem, jeskyně je významným zimovištěm netopýrů, správa jeskyně na Turoldu tel.: 607 202 861, e-mail: turold@caves.cz. Viz též kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny, Permonův Web - jeskyně Turold, město Mikulov, zámek Mikulov, Kozí hrádek, Svatý Kopeček, Sirotčí hrádek, Regionální muzeum v Mikulově, Pavlov a Pálava.
Lednické rybníky Lednické rybníky - správný název je Lednicko-hlohovecké rybníky, soustava šesti rybníků, Zámecký, Růžový, Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský, obr Nesyt je největší rybník na Moravě a druhý největší rybník v ČR. Přístup: z Lednice po silnici na Břeclav, po cca 2 km u kempu Apollo odbočte doprava a pokračujte cestou okolo rybníků do Hlohovce či do Sedlce; z Lednice po silnici na Valtice, po cca 2 km před Hlohoveckým rybníkem odbočte po cestě doprava, jděte okolo Hlohoveckého rybníku ke Hraničnímu zámečku, poté pokračujte cestou údolím k Nesytu a dále okolo Nesytu do Sedlce; ze Sedlce okolo Nesytu na hráz Nesytu, poté cestou údolím k Hraničnímu zámečku, dále okolo Hlohoveckého rybníku až na silnici, na silnici odbočte doleva a jděte do Lednice.
Novomlýnská jezera Novomlýnská jezera - (Novomlýnské nádrže, Mušovská jezera, Pálavská jezera), tři velké přehradní nádrže pod Pálavou, na první nádrži se můžete koupat, plavat, jezdit na lodích a provozovat další vodní sporty (např. v kempu Merkur), na třetí nádrži jsou vyhlídkové plavby lodí. Přístup: z Lednice jeďte cca 20 km po silnici přes Bulhary a Dolní Věstonice až na hlavní spojovací silnici Brno-Mikulov, tam odbočte doprava na Brno, po cca 6 km (za přehradní hrází) je kemp Merkur; z Mikulova jeďte po silnici směrem na Brno, po cca 14 km odbočte (za přehradní hrází) doleva; z Brna jeďte po silnice směrem na Mikulov, po cca 36 km odbočte (před přehradní hrází) doprava. Viz též Dolní Morava (Lednicko-valtický areál, Pálavské vrchy, Břeclavsko, Mikulovsko) - mapa, Dolní Morava - mapa 2, Pálavské vrchy - hrubá mapa, Pálavské vrchy - podrobná mapa.

kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny

 
Minaret - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
paní Novotná, 724 663 510
Otevírací doby:
leden, únor, březen: zavřeno.
duben a říjen: denně mimo pondělí, 9.00 - 16.00 hodin.
květen, červen, září: denně mimo pondělí, 9.00 - 17.00 hodin.
červenec, srpen: denně, 9.00 - 17.00 hodin.
Ceny:
dospělí: 50 Kč
děti, studenti, důchodci, zdravotně postižení: 30 Kč.

Janohrad - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
tel.: 519 355 134
paní kastelánka Darina Horká
Otevírací doby:
Duben, říjen: víkendy a svátky, 9:00-17:00.
Květen - září: každý den kromě pondělí, 9:00-17:00.
Ceny:
dospělí: 60 Kč.
děti, studenti a důchodci: 40 Kč.

Rendezvous - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
Otevírací doby:
Duben, září: víkendy a svátky, 10:00 - 17:00.
Květen: pátek, sobota, neděle, 9:00 - 17:00.
Červenec, srpen: každý den kromě pondělí, 10:00 - 18:00.
Délka prohlídky: cca 30 minut.
Polední přestávka: 12:00 - 13:00.
Poslední prohlídka začíná 45 minut před zavírací dobou.
Základní vstupné: 30 Kč, 1.5 EURO
Snížené vstupné I: 20 Kč, 1 EURO (senioři)
Snížené vstupné II: 45 Kč, 2 EURO (děti od 6 do 15 let, studující po předložení průkazu, senioři a zdravotně postižení po předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P)
Volný vstup:
(děti do 5 let včetně, pracovníci Národního památkového ústavu, členové sdružení FOD, ICOMOS a členové Asociace muzeí a galerií ČR po předložení průkazu)
Příplatky:
- cizojazyčný výklad: 100% k základnímu vstupnému
- vstup mimo otevírací dobu: 100% k základnímu vstupnému
- vstup mimo sezónu: 200% k základnímu vstupnému
Přičemž je možné uplatnit vstupné mimo sezónu nebo otevírací dobu s příplatkem za cizojazyčný výklad.

Reistna - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
tel.: 519 352 423
Otevírací doby:
Duben, říjen: víkendy a svátky, 9:00 - 16:00.
Květen, červen: každý den kromě pondělí, 9:00 - 17:00.
Červenec, srpen: každý den kromě pondělí, 9:00 - 18:00.
Září: každý den kromě pondělí, 9:00 - 17:00.
Polední přestávka: 12:00 - 13:00.
Poslední prohlídka začíná 30 minut před koncem otevírací doby.
Vstupné:
Základní vstupné: 25 Kč, 1 EURO
Snížené vstupné: 20 Kč, 1 EURO (senioři)
Snížené vstupné II: 20 Kč, 0.5 EURO (děti od 6 do 15 let, studující po předložení průkazu, senioři a zdravotně postižení po předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P)
Příplatky:
- cizojazyčný výklad: 100% k základnímu vstupnému
- vstup mimo otevírací dobu: 100% k základnímu vstupnému
- vstup mimo sezónu: 200% k základnímu vstupnému
Přičemž je možné uplatnit vstupné mimo sezónu nebo otevírací dobu s příplatkem za cizojazyčný výklad.
Nárok na slevu a vstup zdarma:
Nárok na slevu ze vstupného do Státního zámku Valtice mají držitelé karty mládeže EURO, držitelé karty ISIC nebo obdobného dokladu prokazujícího, že jeho držitel je frekventantem řádného denního studia (index apod.), držitelé průkazu ZTP a senioři nad 65 let (na základě předložení průkazu totžnosti).
Ke vstupu zdarma do Státního zámku Valtice jsou oprávnění držitelé karty NPÚ, karty ICOMOS, karty ICOM, karty Asociace muzeí a galerií ČR, dále držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí, průkazu ZTP/P, průkazu České centrály cestovního ruchu CzechTourism a novináři předem ohlášení správě objektu.

Jeskyně Turold - kapacity, rozložení lůžek, otevírací doby a ceny
Otevírací doba
Duben, listopad: pondělí–pátek dle dohody pro skupiny od 10 osob, nutná telefonická rezervace nejméně 2 dny předem.
Květen: úterý–neděle 9.00–16.30.
Červen–srpen: pondělí–neděle 9.00–17.00.
Září–říjen: úterý–pátek prohlídky v 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 hod., sobota–neděle 9.00–16.00.
Cervenec, srpen: každé úterý večerní prohlídky pri svíčkách, 19:00-21:00 hod.
Poslední prohlídka hodinu před zavírací dobou.
Vstupné:
Plné: 80 Kč.
Snížené: 50 Kč.
Důchodci: 60 Kč.
Děti do 6 let: zdarma.

Fotografie

Salety - Pálava

Salety

Apollo
Apollo
Apollo
Vodovod - Aquaduct
Vodovod - Aquaduct
Jeskyně - Cave
Jeskyně - Cave
Reistna (Kolonáda - Colonnade)
Rybniční zámeček - Fishing Chateau
Rybniční zámeček - Fishing Chateau
Rybniční zámeček - Fishing Chateau
Lovecký zámeček - Hunting Chateau
Janohrad - Castle of John
Janohrad - Castle of John
Janohrad - Castle of John
Janohrad - Castle of John
Janohrad - Castle of John
Janohrad - Castle of John
Hraniční zámeček - Little Border Chateau
Hraniční zámeček - Little Border Chateau
Maurská vodárna - Moresque Waterworks
Pohansko
Pohansko
Pohansko
Rendezvous
Rendezvous
Svatý Hubert - Saint Hubert
Svatý Hubert - Saint Hubert
Tři Grácie - Three Gracias
Tři Grácie - Three Gracias
Tři Grácie - Three Gracias

Pálava

Dívčí hrady - Stronghold of Girls
Dívčí hrady - Stronghold of Girls
Sirotčí hrádek - Stronghold of Orphans
Sirotčí hrádek - Stronghold of Orphans
Sirotčí hrádek - Stronghold of Orphans
Sirotčí hrádek - Stronghold of Orphans

Mapa

WWW odkazy

 
Lednicko-valtický areál - dobrý popis památek.

Lednicko-valtický areál - dobrý popis obcí.

Pálava - oficiální stránky.

Pálava - krásné moravské vápencové kopce, fotografie.

© Petr Hejl