Lednice na Moravě, 608374535, phejl@lednice.org, příroda, přírodní zajímavosti, bobři, lužní lesy, kopce, skály, potoky, řeky, rybníky, jezera, Pálava, Pálavské vrchy, Pavlovské vrchy, Lednické rybníky, Hlohovecké rybníky, Novomlýnské nádrže, Mušov, Mušovská jezera
Lednice na Moravě, Lednicko-valtický areál, Pálava, zámek, lázně, ubytování, penziony, hotely, vinné sklepy, restaurace, město, obec, památky, region, cestování, turistika, zájezdy, pobyty, výlety, návštěvy, procházky

Lednice na Moravě
Příroda

Pálava
Bobři
Jeskyně - Skleník - Zahrady - Park
Kopce - Lužní lesy - Pole - Louky
Řeky - Potoky - Rybníky - Jezera
Lednické rybníky (Hlohovecké rybníky) - Novomlýnské nádrže (Mušov, Mušovská jezera)

Jeskyně Grotta Jeskyně Grotta - umělá jeskyně, vyhloubená pod zámkem Lednice, čtvrtý prohlídkový okruh zámku, nejstarší a největší umělá jeskyně na světě, rozkládá se na ploše 90 čtverečních metrů, byla vybudována již v polovině 17. století, umělé krápníky a krápníky, dovezené z Moravského krasu, podzemí má představovat děsivé peklo, jsou zde figuríny z lednických pověstí, např. upír Ryzlink, který tvrdě potrestá každého, kdo by chtěl v Lednici krást víno, které je zde ve sklepeních také. Přístup: vchod je z prvního nádvoří, levá strana zámku, u pokladny druhého prohlídkového okruhu. Viz též otevírací doby a ceny, foto a mapa.
Skleník Skleník - botanická zahrada, největší skleník v České republice, 92 x 13 x 10 m, 250 druhů exotických rostlin - tropické a subtropické, krásné palmy a květy, nejstarší sbírka v Evropě, skleník je postaven podle návrhu Angličana Deviena v letech 1843 – 1845, tato stavba byla se svou moderní železnou konstrukcí a polokruhovitou formou v tehdejší době mimořádně pokroková. Přístup: na pravé straně zámku. Viz též otevírací doby a ceny, foto a mapa.
Zahrada Zahrada - francouzský styl (a la Versailles), překrásně kvetoucí květiny, záhony, okrasné rostliny a keře, ozdobné tvary, velké živé ploty. Přístup: vedle zámku vpravo. Viz též otevírací doby a ceny, foto a mapa.
Park Park - anglický styl (a la Windsor), 574 druhů stromů z celého světa, velký Zámecký rybník, cesty, mosty, řeka, kanály, ostrovy, výhledy, Minaret s rozhlednou, římský Aquadukt, jeskyně Peklo (údajně tam žil poustevík), umělá zřícenina Janohrad (Janův hrad), park přirozeně přechází v lužní les, park byl budován po mnoho století, byly přivezeny také velké a vzrostlé stromy z Ameriky, Asie a Afriky, Zámecký rybník stavělo 700 lidí po dobu 7 let, to je 4900 člověkoroků, bylo přeloženo koryto řeky Dyje, byla vyhloubena díra pro rybník, vykopaná hlína byla použita na okolní náspy. Přístup: okolo skleníku za zámek. Viz též otevírací doby a ceny, foto a mapa.
Pálava Pálava - (Pálavské vrchy, Pavlovské vrchy), nádherné kopce uprostřed roviny, nejzazší západní výběžek Karpat, zelené kopce, bílé skály (vápence), lesy, stopy pravěkého moře, vrcholy: Děvín, Obora, Pálava, Stolová hora a Svatý Kopeček, byla zde pravěká sídliště, Pálava připomíná obrovského ležícího pohádkového ještěra, daleké výhledy, několik zřícenin: Dívčí hrady (Děvičky), Nový hrad, Sirotčí hrádek, Turold a Kozí hrádek. Přístup: z Lednice do Pavlova, Dolních Věstonic, Mikulova, Bavor nebo Perné pěšky, na kole, na koni, autem, autobusem či vlakem, dále pěšky; z Pavlova jděte nahoru po silnici směrem na Mikulov (Klentnici) a po cca 500 metrech odbočte doprava po cestě vzhůru; z Dolních Věstonic jděte po náměstí okolo kapličky, po cca 20 metrech odbočte doprava a poté jděte po cestě vzhůru; z Mikulova jděte po cestě přes Turold na Stolovou horu nebo po silnici do Klentnice a poté po cestě vzhůru; z Bavor jděte po asfaltové cestě vzhůru, cesta se točí nejprve doprava a poté doleva; z Perné jděte nahoru po silnici směrem na Klentnici, nahoře v sedle na rozcestí silnic buďto můžete odbočit doleva do Soutěsky a na Dívčí hrady, nebo můžete odbočit doprava do Klentnice a na Sirotčí hrádek. Viz též foto, hrubá mapa, podrobná mapa a Pálava - oficiální stránky.
Skála Martínka Skála Martinka - moc hezká bílá vápencová skála na Pálavě, vysoká cca 70 metrů, v okolí jsou hezké lesy a sídlí tam draví ptáci, na vrchol je možno dojít relativně pohodlně zezadu pěšinou, z vrcholu je krásný rozhled do krajiny. Přístup: z Lednice po silnici do Klentnice nebo do Perné; z Klentnice jděte po silnici směrem na Pavlov, po cca 1.5 km (na křižovatce silnic) odbočte doprava, jděte po silnici dolů, po cca 200 metrech odbočte po cestě doprava, jděte rovně okolo Pálavy cca 1 km až k úpatí Martinky; z Perné jděte nahoru po silnici směrem na Klentnici, cca po 1 km (200 m před sedlem) odbočte směrem doleva, jděte rovně okolo Pálavy cca 1 km až k úpatí Martinky; od úpatí Martinky jděte pěšinkou, vzhůru, zadem, okolo skály, až na vrchol.
Lužní lesy Lužní lesy - rozsáhlé lužní lesy se táhnou podél řeky Dyje od Nových Mlýnů až po hranici se Slovenskem, celá oblast lužních lesů měří cca 5 x 20 km, jsou tam rozsáhlé louky, rameny řeky Dyje, jezera, jezírka, rybníky, potoky, kanály a údolíčka, v lužních lesích žijí desítky druhů zajímavých živočichů (veverky, lišky, vydry, bobři, datli, ledňáčci, kvakoši, kudlanky nábožné...), lesy jsou průběžně obnovovány, jsou tam území, která jsou přísně chráněná, i území, která jsou přístupná pro turisty, lužními lesy se táhne síť cest, můžete tam chodit pěšky, jezdit na kole či na koni. Přístup: z Lednice na velké parkoviště, přes most přes Dyji, dále po cestě do Nejdku; z Lednice po silnici na Podivín a po cca 2 km odbočit doleva či doprava - doleva po navigaci řeky Dyje do Bulhar, doprava po navigaci řeky Dyje do Ladné a Břeclavi; z Lednice okolo Lednického zámku k Janohradu, poté do Ladné či do Břeclavi; z Lednice po silnici okolo parku směrem na Břeclav, na konci Lednice po asfaltové cestě k Janohradu, poté do Ladné a do Břeclavi; z Ladné přes Ladenský most k Janohradu a do Lednice, nebo před Ladenským mostem odbočte nalevo a po navigaci řeky Dyje dojděte do Staré Břeclavi; z Břeclavi můžete jít do Lednice nebo do Pohanska a do Lán. Viz též lužní lesy - letecké fotografie a Pálava - lesy.
Jeskyně Turold Turold - hezký vrch nad Mikulovem, velká jeskyně (podzemní systém) měří přes 2 km, jeskyně jsou v Ernstbrunnských vápencích jurského stáří, pro návštěvníky trasa 300 metrů, nejvýše položené patro tvoří holé puklinovité chodby mezi mohutnými skalními bloky, subhorizontální střední patro má prostornější síně s neobvyklými tvary stěn charakteru korálových útesů s množstvím dutinek, které jako bělostná kamenná pěna přechází místy do hráškovitých až keříčkovitých výrůstků s drúzami drobných třpytivých krystalků kalcitu, v návštěvnících vyvolávají dojem procházky po dně jurského moře, spodní patro tvoří strmě klesající chodby uzavřené vodou, v hloubce 37 metrů se nachází jezerní dóm s 8 m hlubokým jezerem, jeskyně je významným zimovištěm netopýrů. Viz též otevírací doby a ceny, město Mikulov, zámek Mikulov, Kozí hrádek, Svatý Kopeček, Sirotčí hrádek, Regionální muzeum v Mikulově, Pavlov a Pálava. Tel.: 607202861, e-mail: turold@caves.cz.
Lednické rybníky Lednické rybníky - správný název je Lednicko-hlohovecké rybníky, soustava šesti rybníků, Zámecký, Růžový, Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský, obr Nesyt je největší rybník na Moravě a druhý největší rybník v ČR. Přístup: z Lednice po silnici na Břeclav, po cca 2 km u kempu Apollo odbočte doprava a pokračujte cestou okolo rybníků do Hlohovce či do Sedlce; z Lednice po silnici na Valtice, po cca 2 km před Hlohoveckým rybníkem odbočte po cestě doprava, jděte okolo Hlohoveckého rybníku ke Hraničnímu zámečku, poté pokračujte cestou údolím k Nesytu a dále okolo Nesytu do Sedlce; ze Sedlce okolo Nesytu na hráz Nesytu, poté cestou údolím k Hraničnímu zámečku, dále okolo Hlohoveckého rybníku až na silnici, na silnici odbočte doleva a jděte do Lednice.
Novomlýnská jezera Novomlýnská jezera - (Novomlýnské nádrže, Mušovská jezera, Pálavská jezera), tři velké přehradní nádrže pod Pálavou, na první nádrži se můžete koupat, plavat, jezdit na lodích a provozovat další vodní sporty (např. v kempu Merkur), na třetí nádrži jsou vyhlídkové plavby lodí. Přístup: z Lednice jeďte cca 20 km po silnici přes Bulhary a Dolní Věstonice až na hlavní spojovací silnici Brno-Mikulov, tam odbočte doprava na Brno, po cca 6 km (za přehradní hrází) je kemp Merkur; z Mikulova jeďte po silnici směrem na Brno, po cca 14 km odbočte (za přehradní hrází) doleva; z Brna jeďte po silnice směrem na Mikulov, po cca 36 km odbočte (před přehradní hrází) doprava. Viz též Dolní Morava (Lednicko-valtický areál, Pálavské vrchy, Břeclavsko, Mikulovsko) - mapa, Dolní Morava - mapa 2, Pálavské vrchy - hrubá mapa, Pálavské vrchy - podrobná mapa.
Podyjí Podyjí - Národní park Podyjí, náš nejmenší národní park, táhne se okolo Vranovské přehrady, členité území Podyjí je součástí pahorkatiny jihovýchodního okraje Českomoravské vrchoviny, pouze východní okraj zasahuje do Dyjsko-svrateckého úvalu, národní park reprezentuje výjimečně zachovalou ukázku krajiny říčního údolí v pahorkatinném stupni střední Evropy, kaňon Dyje vytváří unikátní říční fenomén s četnými meandry, hluboce zaříznutými údolími bočních přítoků, nejrůznějšími skalními tvary, kamennými moři a skalními stěnami, území vyniká vysokou pestrostí rostlinných a živočišných společenstev danou střídavou expozicí svahů v údolí Dyje, přirozenou osou území je řeka Dyje, která na své 40 km dlouhé cestě z Vranova do Znojma vytvořila v horninách českého masivu kaňonovité údolí, jehož hloubka dosahuje až 220 m. Viz též foto, Vranovsko, priroda.cz - Národní park Podyjí, Vranovská přehrada, Znojmo, zámek Vranov nad Dyjí, hrad Bítov, hrad Cornštejn a Vranovská přehrada.
Vranovská přehrada Vranovská přehrada - mohutné přehradní těleso a nádrž na jihu Moravy, u hranice s Rakouskem, tradiční rekreační oblast s příjemně teplou vodou a nesčetnými romantickými zákoutími, Moravský Jadran, kempy, pláže, koupání, plavání, vodní sporty, parníky, turistické cesty, cyklostezky, pěší turistika, cykloturistika, autoturistika, procházky, výlety, Národní parky Podyjí, Státní zámek Vranov nad Dyjí, hrad Bítov, zřícenina Cornštejn. Viz též Vranovská přehrada, Znojmo, zámek Vranov nad Dyjí, hrad Bítov, hrad Cornštejn a Podyjí.
Moravský kras Moravský kras - krásný kraj severně od Brna, Chráněná krajinná oblast (CHKO), propast Macocha, podzemní říčka Punkva, prohlídky, plavba na lodičkách, Punkevní jeskyně, jeskyně Balcarka, Kateřinská jeskyně, Sloupsko-šosůvské jeskyně, Býčí skála (jeskyně, archeologické nálezy), jeskyně Výpustek, Blansko, Adamov, kopce, lesy. Viz též foto a Propast Macocha.
Javorina Javorina - též Velká Javorina, Javořina nebo Velká Javořina, Bílé Karpaty, nádherný trojvrchol na moravsko-slovenském pomezí, nejvýraznější dominanta východního horizontu Jižní Moravy, nadmořská výška 870 metrů nad mořem, Národní přírodní rezervace, symbol, památník česko-slovenské vzájemnosti, tradiční silvestrovské česko-slovenské setkání, pěší turistika, lyžování, hotel, restaurace, vysílač, daleké výhledy, obec Strání, hraniční přechod na Slovensko. Viz též foto, CHKO Bílé Karpaty, Uherský Brod a Strážnice.
domů - nahoru
© Petr Hejl